Vườn cười

Cô cười, hở mười cái răng.
Cậu có răng sún, chẳng răng nào cười.
Trả lời
15
Đọc
1K
Top