Tạo tài khoản

Please leave this field blank.
Bắt buộc
Đây là tên hiển thị ở mỗi bài viết của bạn. Bạn có thể dùng bất cứ tên nào mình muốn. Một khi đã đặt thì không thể đổi.
Please leave this field blank.
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc nhập mật khẩu.
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Họ và tên đầy đủ của bạn
Bắt buộc
Bắt buộc
Quan hệ của bạn đối với trường THPT Hà Nội - Amsterdam như thế nào?
Bắt buộc
Hướng dẫn:
- Bạn học lớp 12 Anh2 , điều đó có nghĩa rằng môn chuyên của bạn là Anh
- Với học sinh cấp 3 trường Ams, bạn cần ghi rõ ràng tên môn chuyên (chọn trong danh sách phía dưới)
- Với học sinh trường khác, bạn có thể ghi tên lớp
- Bạn đang học cấp 2 cũng có thể ghi tên lớp vào đây (B, D ...)
Bắt buộc
Hướng dẫn:
- Bạn học lớp 12 Anh2 , điều đó có nghĩa rằng Phần mở rộng2
- Học sinh cấp 2 và học sinh trường khác có thể bỏ qua ô này.
Bắt buộc
- Yêu cầu chỉ điền năm TỐT NGHIỆP CẤP 3 (HighSchool)
- Xin KHÔNG điền năm sinh, năm tốt nghiệp cấp 2, tốt nghiệp đại học
- Nếu bạn đang học cấp 2, ước tính năm sẽ học xong CẤP 3
Ví dụ:
Nếu năm 2008,
- bạn đang học lớp 10, năm tốt nghiệp là 2011
- bạn đang học lớp 8, năm tốt nghiệp lớp 12 là 1013
Bắt buộc
Hướng dẫn:
- Năm nhập trường cấp 32001, năm ra trường 2004 -> Khóa học 01-04.
- Cấp 2: cũng tương tự như trên.
Bắt buộc
Hướng dẫn:
- Xin lựa chọ trường trong danh sách bên dưới
Nếu không có trong danh sách, xin điền rõ và đầy đủ tên trường - không viết tắt
Địa chỉ nơi ở hiện tại của bạn (*không hiện trong trong hồ sơ *)
Thành phố bạn đang sống
Tiểu bang/Tỉnh thành mà bạn đang sống
Mã sô (ZIP) của thành phố
Số điện thoại của bạn. (*không hiện trong trong hồ sơ*)
Số FAX của bạn. (*không hiện trong trong hồ sơ*)
Địa chỉ email có thể liên lạc, trong trường hợp email chính trục trặc (*không hiện trong trong hồ sơ*)
Nơi công tác/học tập hiện tại của bạn
Địa chỉ cơ quan hoặc trường học của bạn
Lớp học cấp 2 của bạn
Trường học cấp 2 của bạn
Địa chỉ trường cấp 2 của bạn (thành phố)
Năm bạn tốt nghiệp cấp 2 (1995, 1999, 2001 ... )
Chuyên ngành mà bạn học tại Đại học
Tên trường đại học bạn đã/đang học
Địa chỉ trường đại học của bạn (thành phố)
Năm bạn tốt nghiệp đại học (1995, 1999, 2001 ... )
Bằng cấp cao nhất bạn đã đạt được (học sinh, kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ ...)
Các thông tin, ghi chú khác
Bắt buộc
Back
Bên trên