Đố vui .... vui đố

Con cua tám cẳng hai càng, bò ngang bò dọc hỏi ... bò mấy chân?
Back
Bên trên