Để trở nên tự tin

Nếu em lựa chọn chung sống với sự tự ti của mình thì anh không nói thêm vậy.

Thế thì anh chỉ chúc em sẽ có nhận thức mới trong năm mới, quyết tâm từ bỏ sự tự ti, để trở thành một người luôn luôn tự tin!
 
Back
Bên trên