Mong các bậc đàn anh chỉ cho kinh nghiệm thi đại học

Anh ơi, em mới học lớp 11 mà, vả loại em quyết tâm thi đai học không có vấn đề đâu
 
Back
Bên trên