Hỏi về các trường đại học (mọi người ai biết trả lời nhé)

Thông thường thì lưu học sinh mình sang đây kiểu gì cũng mất một thời gian nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm để học tiếng Nhật. Sau đó tùy theo thành tích học tiếng Nhật để xem xét vào đại học. Nói chung giai đoạn này là vất vả nhất vì ngôn ngữ thì chưa biết mà sinh hoạt thì chưa quen. Nhưng nói chung là sau 1 năm học tiếng xong, thành thạo rùi thì thấy ai cũng rành khoản đi làm thêm lắm :D Còn về dạy tiếng Anh thì tất nhiên là trường nào cũng có, tùy theo số lượng giờ học nhiều hay ít thôi. Hưng nghe nói có trường tên APU dạy đến 50% bằng tiếng Anh luôn đó
 
Back
Bên trên