Girls xinh các trường THPT

lượn lờ ở kênh 14 và thấy có 2 bạn khá xinh

310HDdai.jpg


nguồn: "Nỗi khổ của teen đậu NV2" http://kenh14.vn/c47/t16/201010020908983/noi-kho-cua-teen-dau-nv2.chn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Minh họa cho nỗi khổ teen NV2 nữa chứ.=)) Kho ảnh của Mương cũng không tồi.:))
 
Á khôi 1 nữ sinh thanh lịch trường mình (miss ĐH Ngoại ngữ ĐHQG chung kết hôm 8/3)
Kết em này nhất :x Bế Hoàng Mai , sn 1991, khoa Pháp
5511617623_4459a16be8.jpg


5512216054_ff335a6df7.jpg


5511617915_3f4eb47983.jpg


5512216412_66729716bd.jpg


5512216668_9305815d1a.jpg


5511618669_3767fef53d.jpg


5512217142_352afc704e.jpg


5512217506_3ccff15ff2.jpg


----------

Á khôi 2 là Nguyễn Thị Huyền Trang khoa Anh

5512307640_c5487a8741.jpg


5511710151_e4a629e89a.jpg


----------

Miss đc bình chọn nhiều nhất: Trần Thị Diệu Linh sn 1992 khoa Pháp

5512308094_3bb3f851c4.jpg


5511710725_3919d8865d.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên