e.Guitar

Anh ạ, em thấy là bài này mà không có đàn classic ngon thi đánh nghe ***** gi dau, unbreak my heart mà anh lại táng ghita điện vào thi chỉ có đứt cước, break luôn, hehe
Để em thu thử đoạn rhythm bài Highway to hell của bọn ACDC, anh xem táng nốt được thì táng
 
em đánh bằng accoustic chứ, unbreak my heart mà e.guitar thì nghe ra gì, anh hâm à.
 
Back
Bên trên