Đố bẩn

Nguyễn Hoàng Dũng
(ThomasTran)

New Member
1. Có 3 thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm 1 cái xô, thằng đi giữa cầm 1 cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì?

2. Sau khi Lê Lợi đánh thắng giặc ngoại xâm thì ai lên làm vua ? ( chú ý : đáp án không phải là Lê Lợi )

3. Một cậu bé đang đi trên đường nhìn thấy 1 con chim bay trên trời. Cậu ta ngửa mặt lên nhìn và tấm tắc khen : "Chim đẹp quá!". Thế là con chim rơi oạch xuống đất. Hỏi tại sao? :D.

4. Tại sao Bá Nha ( tay đàn kiết xuất của Trung Hoa ) lại không bao giờ dùng ngón tay này để đánh đàn?
istockphoto_430062_middle_finger.jpg
 
2. Rất nhiều
( Từ thời nhà Lê đến cuối nhà Nguyễn có bao nhiêu vị vua nhỉ :| )

Mà Bá Nha chơi đàn gì thế :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3. vì thằng bé ngửa mặt lên trời, ngửa quá thì ngã, và con 'chim' ngã xuống đất theo thằng bé!
4.vì ông tên là Bá Nha, nghĩa là Nhá Ba : nhá ngón tay thứ ba, nên không dùng ngón tay đấy để đánh đàn dc nữa.
 
3. Vì thằng bé ngửa cổ quá nhiều nên ngã xuống đất và dĩ nhiên la con 'chim' cũng phải ngã THEO thằng bé chứ sao.
4. Vì ông là Bá Nha, nghĩa là Nhá Ba: nhá ngón tay thứ ba, nên ngón đấy không dùng để đánh đàn được nữa!!
 
Gợi ý : đáp án rất hiển nhiên. Câu 3 hơi phải tưởng tượng 1 chút
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. Có 3 thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm 1 cái xô, thằng đi giữa cầm 1 cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì?

2. Sau khi Lê Lợi đánh thắng giặc ngoại xâm thì ai lên làm vua ? ( chú ý : đáp án không phải là Lê Lợi )

3. Một cậu bé đang đi trên đường nhìn thấy 1 con chim bay trên trời. Cậu ta ngửa mặt lên nhìn và tấm tắc khen : "Chim đẹp quá!". Thế là con chim rơi oạch xuống đất. Hỏi tại sao? :D.

4. Tại sao Bá Nha ( tay đàn kiết xuất của Trung Hoa ) lại không bao giờ dùng ngón tay này để đánh đàn?
istockphoto_430062_middle_finger.jpg
4/ vì đây ko phải ngón tay của ông ý :| sao đánh được.
 
Good! Vì đấy có phải là tay của Bá Nha đâu :p.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Câu này tương tự như câu đố : Sao bác Hồ ko dùng ngón tay này ( ngón tay của thằng đang hỏi giơ lên ) để viết chữ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. Có 3 thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm 1 cái xô, thằng đi giữa cầm 1 cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì?

2. Sau khi Lê Lợi đánh thắng giặc ngoại xâm thì ai lên làm vua ? ( chú ý : đáp án không phải là Lê Lợi )

3. Một cậu bé đang đi trên đường nhìn thấy 1 con chim bay trên trời. Cậu ta ngửa mặt lên nhìn và tấm tắc khen : "Chim đẹp quá!". Thế là con chim rơi oạch xuống đất. Hỏi tại sao? :D.
1. đèn
2. Lê Thái tỔ hoặc cái vẹo j` đấy là hiệu của ông í <):)
 
2) sau khi Lê lợi đánh thắng giặc ngoại xâm khoảng tầm 1427 thì ở vn Lê lợi làm vua, sau đó vua ko phải Lê lợi thì là ở Nhật có vua Go-Hanazono (1428) v..v..
3) vì con chim đang bay đang bay mà cậu bé khen đang tuổi mating, con chim rơi oạch xuống đất là một con khác già rồi bay ngang qua.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên