ZoOm iN zOoM oUt

Kiều Hoàng Kiên
(Kiên HQ)

New Member
Trò chơi này đơn giản lắm :D Ta post một ảnh nhỏ nhỏ rồi mọi người cùng đoán ảnh này là phần nào, phần gì ;))
ví dụ nhá

Piece-1.jpg

Đố biết đây là phần nào của con mèo (sai số không được quá nửa xăng
71.gif
), nêu lí do sao nghĩ vậy :D
 
cũng không phải nốt
gợi ý nhé, chỗ này không nằm ở phần bụng dưới
 
Không phải nốt
gợi ý thêm nhé
nó từ bụng trên trở lên ;;)
 
không phải
nghĩ lại thấy câu này khó quá, có khi phải làm hình rộng thêm ra ;;) :eek:
 
Thôi gần 1 tuần rồi. Đó là khóe mắt mèo ;;)
Xin vào trang túm tụm tán gẫu để biết thêm chi tiết ;))
 
trời, đến cả nhà mèo học như mình cũng đoán không ra ^:)^
 
chịu r` ạh :((((((((
khó quá :|
đau hết cả mắt =)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gỉ nhèm của mắt mèo.Kiên nói rồi mà :))
đề mới đi :">
 
uhhhh này thì đề hai. Chủ đề nơi thờ cúng. Bốn năm nay trở lại vẫn chưa muộn. >:)
cczoom1.jpg


Lạc đề tí, hôm nay không hiểu sao vào lại hn-ams xong rồi giở chứng đọc lại mấy bài đầu khi mới chân ướt chân ráo vào diễn đàn... thấy mình bựa không tưởng được.
 
Back
Bên trên