Wordgame no.1 - part 4 Results

Chu Vân Hương
(Van Huong)

Điều hành viên
Võ Quỳnh Anh

+ Wrong spelling or unknown words: 0 word
+ Invalid words: 0 word
+ Duplicated words: 0 word
+ Valid words: 1 word
attractive = 10c = 6p
Total : 6 points

Đỗ Tuấn Việt

+ Wrong spelling or unknown words: 0 word
+ Invalid words: 1 word
racism
+ Duplicated words: 0 word
+ Valid words: 1 word
trace = 5c = 1p
Total : 1 point

Nguyễn Diệu Hương

+ Wrong spelling or unknown words: 0 word
+ Invalid words: 0 word
+ Duplicated words: 0 word
+ Valid words: 2 words
interacts = 9c = 5p
activates = 9c = 5p
Total : 10 points


Nguyễn Thu Vân

+ Wrong spelling or unknown words: 6 words
intacts nictates enstates vesania navicert recenses

+ Invalid words: 5 words
atavistic ranters nascent interstice interstices erastian

+ Duplicated words: 1 word
inserts

+ Valid words: 63 words
1. sanative = 8c = 4p
2. vesicates = 9c = 5p
3. catenates = 9c = 5p
4. nectared = 8c = 4p
5. tractate = 8c = 4p
6. reseats = 7c = 3p
7. versants = 8c = 4p
8. ternate = 7c = 3p
9. enactive = 8c = 4p
10. attaint = 7c = 3p
11. seriate = 7c = 3p
12. seriates = 8c = 4p
13. serenata = 8c = 4p
14. activeness = 10c = 6p
15. attentive = 9c = 5p
16. reactive = 8c = 4p
17. reactant = 8c = 4p
18. reactants = 9c = 5p
19. intersect = 9c = 5p
20. transact = 8c = 4p
21. interstate = 10c = 6p
22. interstates = 11c = 7p
23. intersects = 10c = 6p
24. transects = 9c = 5p
25. transect = 8c = 4p
26. inverses = 8c = 4p
27. restates = 8c = 4p
28. sincere = 7c = 3p
29. service = 7c = 3p
30. inverts = 7c = 3p
31. attains = 7c = 3p
32. senate = 6c = 2p
33. instate = 7c = 3p
34. raciness = 8c 4p
35. tentative = 9c = 5p
36. sensate = 7c = 3p
37. testers = 7c = 3p
38. teasers = 7c = 3p
39. tears = 5c = 1p
40. restive = 7c = 3p
41. retains = 7c = 3p
42. tense = 5c = 1p
43. native = 6c = 2p
44. estate = 6c = 2p
45. natters = 7c = 3p
46. resistant = 9c = 5p
47. resistance = 10c = 6p
48. erases = 6c = 2p
49. careens = 7c = 3p
50. veterans = 8c = 4p
51. secant = 6c = 2p
52. titrates = 8c = 4p
53. titrate = 7c = 3p
54. neatest = 7c = 3p
55. staircase = 9c = 5p
56. streets = 7c = 3p
57. stainer = 7c = 3p
58. statics = 7c = 3p
59. stative = 7c = 3p
60. starve = 6c = 2p
61. inverse = 7c = 3p
62. enticer = 7c = 3p
63. vesicants = 9c = 5p
Total 237 points
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Phương My

+ Wrong spelling or unknown words: 3 words
tranters vestavia nestea

+ Invalid words: 11 words
versace sinatra santeria venetia screven trainers entrains enervates enervate centric centaurs

+ Duplicated words: 2 words
canters attains

+ Valid words:48 words
1. sestina = 7c = 3p
2. versant = 7c = 3p
3. aestivates = 9c = 5p
4. aestivate = 8c = 4p
5. aviates = 7c = 3p
6. venires = 7c = 3p
7. citrates = 7c = 3p
8. intranets = 9c = 5p
9. intranet = 8c = 4p
10. enteric = 7c = 3p
11. versants = 8c = 4p
12. sinters = 7c = 3p
13. versant = 7c = 3p
14. centre = 6c = 2p
15. assertive = 9c = 5p
16. reactivate = 10c = 6p
17. artiness = 8c = 4p
18. striven = 7c = 3p
19. carven = 6c = 2p
20. trivets = 7c = 3p
21. sevens = 6c = 2p
22. ravines = 7c = 3p
23. nectars = 7c = 3p
24. entreats = 8c = 4p
25. cravens = 7c = 3p
26. carves = 6c = 2p
27. vainest = 7c = 3p
28. artists = 7c = 3p
29. artiest = 7c = 3p
30. tartest = 7c = 3p
31. centers = 7c = 3p
32. ravens = 6c = 2p
33. events = 6c = 2p
34. vastest = 7c = 3p
35. enters = 6c = 2p
36. evinces = 7c = 3p
37. sister = 6c = 2p
38. canters = 7c = 3p
39. naives = 6c = 2p
40. siesta = 6c = 2p
41. naivete = 7c = 3p
42. insect = 6c = 2p
43. retina = 6c = 2p
44. retinas = 7c = 3p
45. sitars = 6c = 2p
46. strains = 7c = 3p
47. veins = 5c = 1p
48. trice = 5c = 1p
Total 141 points


Nguyễn Hoài Anh

+ Wrong spelling or unknown words: 3 words
actavists centares investers

+ Invalid words: 8 words
sacres avestan easters test enervates contests re trainer transient

+ Duplicated words: 7 words
tentative ravines restive invests testers invests native

+ Valid words: 43 words
1. internet = 8c = 4p
2. attesters = 9c = 5p
3. statist = 7c = 3p
4. incases = 8c = 4p
5. internets = 9c = 5p
6. interests = 9c = 5p
7. actress = 7c = 3p
8. insects = 7c = 3p
9. invests = 7c = 3p
10. attracts = 8c = 4p
11. creative = 8c = 4p
12. inserts = 7c = 3p
13. satires = 7c = 3p
14. artistes = 8c = 4p
15. attires = 7c = 3p
16. certain = 7c = 3p
17. recasts = 7c = 3p
18. teases = 6c = 2p
19. servants = 8c = 4p
20. ceases = 6c = 2p
21. eastern = 7c = 3p
22. casts = 5c = 1p
23. stares = 6c = 2p
24. starts = 6c = 2p
25. nearest = 7c = 3p
26. taverns = 7c = 3p
27. encases = 7c = 3p
28. services = 8c = 4p
29. caress = 6c = 2p
30. estates = 7c = 3p
31. trances 7c = 3p
32. transits = 8c = 4p
33. treats = 6c = 2p
34. starves = 7c = 3p
35. active = 6c = 2p
36. scatters = 8c = 4p
37. resist = 6c= 2p
38. snares = 6c = 2p
39. scares = 6c = 2p
40. retest = 6c = 2p
41. racists = 7c = 3p
42. setters = 7c = 3p
43. teaser = 6c = 2p
Total 130 points.


Cao Tú Linh

+ Wrong spelling or unknown words: 0 word

+ Invalid words: 4 words
entrance invent easiness tactic

+ Duplicated words: 1 word
create

+ Valid words: 5 words
1. attire = 6c = 2p
2. strive = 6c = 2p
3. create = 6c = 2p
4. naive = 5c = 1p
5. earnest = 7c = 3p
Total = 10 points
 
Note:

* Wrong spelling and unknown means that the words are either proper nouns or cannot be found in the stardard english dictionary.

* Invalid means that the words cannot be properly produced by following the standard rule of the game. E.g.: words use characters that do not appear in the main word.

* Dulicated means that the words have been used once before.
 
Kết quả wordgame no.1-part 4

1. Nguyễn Thu Vân: 237 points
2. Trần Phương My: 141 points
3. Nguyễn Hoài Anh: 130 points
4. Nguyễn Diệu Hương: 10 points
4. Cao Tú Linh: 10 points
6. Võ Quỳnh Anh: 6 points
7. Đỗ Tuấn Việt: 1 point

Chúc mừng Nguyễn Thu Vân là người đứng thứ nhất trong lần chơi này. Cảm ơn các bạn đã tham gia chơi

BTC
 
Thế là được 2 lần rồi nhé Vân :D, thêm word 5 này nữa thì được huy chương rồi :D, con bé này máu me quá :((, mình được 1 lần bỏ luôn :))
 
hihi tình hình là các part 2-5 có vẻ không nhiều từ = part 1 (chắc tại iem không tham gia ;;) :p)
Vân ơi, máu quá.. vẫn cú quả thua con mấy điểm ở part 1 nhá b-) bắt đền :p
 
chị LC ơi em có thắc mắc, ko hiểu thắc mắc ở đây có appropriate ko :|
chị Mai bảo đc. chơi động từ ngôi thứ 3 và số nhiều nghĩa là có "s" ở đằng sau ý ạ
intact, nictate, enstate, recense đều có nghĩa mà
em chỉ cho thêm "s" vào đằng sau thôi :(


anh Jim :nono: máu me gì đâu ạ :">
word 5 em chơi ít lắm :(
nhưng mà vẫn hy vọng ... :biggrin: :p
ôi mẹ yêu :-$ >:-D<
 
Anh cũng có một số từ thêm s ko được :(, thôi em Vân thắng rồi, cấm có lằng nhằng [-x. Cố đừng để bị ai vượt quả mất cái huy chương giờ :)). Tốt nhất cứ o chơi s :))
 
@aViet: đã bước chân vào là không có đường rút ra :p Mà đứng dưới được tia thích thế còn gì ;;) :)) Thôi cứ giữ nguyên tên anh nhé để mọi người còn biết ý tốt của anh >> có để mắt đến wordgame của bọn em chứ :D
 
ôi khổ thân bạn Quỳnh Anh bị anh Việt anh ý tia hết cả thế này :)) =)) :biggrin:
May mà mình đứng trên cùng :"> :p


anh Hoài :nono: em lằng nhằng gì đâu :(( cơ mà thêm đc. mấy từ đấy là thêm đc. cả chục điểm đấy :nono: :p anh phải ủng hộ để em lấy đc. cái huy chương chứ /:) [-(
 
Đứng trên cùng à :)), mình đứng thứ 3 :-", dưới em My và em Vân à :-"

Em mà cứ lằng nhằng, mấy từ của anh cãi thành đúng hết thì lúc đấy xem ai tháng [-x, lại mất cả 3pt bây giờ chứ lại [-x, an phận đê :D.
 
may wa' có em My chắn cho mình :"> ko anh HA lại :-"

Cho anh cãi đấy, cãi thoải mái vô tư luôn
Thua mình tận 107 điểm mà cũng đòi :)) :nono: :p


Mà thế bao h em có 3 pt ý nhỉ :| :( :((
2 lần là 6 pts >:-D<
 
BTC đang bàn với BKT HAO về chuyện tạo hệ thống điểm games riêng nên tạm thời chưa cộng điểm cho những người đứng thứ nhất trong mỗi phần chơi. Mong mọi người thông cảm. BTC sẽ thông báo khi có tin mới :)
 
Back
Bên trên