Welcome to EHAO BOARD OF NEWS

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Lê Huy Hoàng
(hoanglh)

Điều hành viên
EHAO BOARD OF NEWS: We need your collaboration!

Who are we?
We are a section of the EHAO (English version of HAO).

What do we do?
We not only provide latest news about events of our school, our website but we also update info of Vietnam’s society, culture, custom, education, and sport (unique sport news). Though the information can be collected from newspaper, Internet, etc, we ensure its original source is provided.
Our main responsibility is selecting and editing articles which are supplied by collaborators to publish on EHAO’s portal.

What is our goal?
Our goal belongs to the EHAO’s goal: Wide spreading the HAO’s image all over the world. Help people (especially students, teachers and educators) around the world who concern know, understand more about our school, our society in HAO, as well as our country.

Who are our readers?
So EHAO News serves foreign people who don’t understand Vietnamese

And we need your help as collaborators!
When you see a good article, or an attracting piece of news, let save it and post it on our box (EHAO News).
Help us and you will get your collected or translated or reported articles on the front-page of EHAO proudly with your name below. This is an honor to every member of HAO.

Your contributions are more than welcome!
*********************​

EHAO BOARD OF NEWS:
Chúng tôi cần sự cộng tác của các bạn!

1)EHAO BOARD OF NEWS là gì?
Đó là 1 bộ phận của HAO (phiên bản tiếng Anh của HAO).

2)Nhiệm vụ của EHAO BOARD OF NEWS?
Chúng tôi không chỉ cung cấp những thông tin mới nhất về những sự kiện của trường, của HAO mà còn cập nhật những thông tin về mọi mặt: văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao và các phong tục tập quán của Việt Nam. Dù thông tin có thể được sưu tầm từ báo, tạp chí, hay Internet... EHAO BOARD OF NEWS đảm bảo về xuất sứ của những thông tin đó.
Trách nhiệm chính của chúng tôi là lựa chọn và sửa chữa bài báo từ những cộng tác viên để đăng lên EHAO's portal.

3)Mục tiêu của EHAO BOARD OF NEWS?
Mục tiêu của chúng tôi chính là mục tiêu của EHAO. Đó là truyền bá hình ảnh của HAO trên khắp thế giới, giúp mọi người (đặc biệt là giáo viên, học sinh và các nhà giáo dục) tại mọi nơi biết và hiểu thêm về trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, về cộng đồng HAO của chúng ta cũng như về đất nước Việt Nam.

4)Ai là những độc giả của chúng ta?
Đó chính là những người nước ngoài không hiểu tiếng Việt.

5)EHAO BOARD OF NEWS cần sự giúp đỡ của các bạn-những cộng tác viên tương lai!
Khi bạn tìm thấy 1 bài báo, hoặc 1 mẩu thông tin hấp dẫn, hãy giữ lại và đăng nó trong box của chúng tôi (EHAO News)
Giúp đỡ chúng tôi và bạn sẽ rất tự hào khi thấy những bài báo đã được sưu tầm, dịch hay tường thuật lại của bạn xuất hiện trên trang nhất của EHAO với dòng tên của các bạn ngay phía dưới. Đây là 1 niềm vinh dự của tất cả các thành viên của HAO.

EHAO BOARD OF NEWS mong chờ sự cộng tác của các bạn!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
E-HAO posting rules

Hey everyone, thanks for coming into this box and help us out.

As you all know, this is a sub-box of E-HAO all of you guys who want to involve. E-HAO is just a version of HAO in English. We think it is an efficient way to introduce HAO to the world. News is an important part. It makes E-HAO more attractive and updated. So gather all news you may get around you or from all types of media that you find it interesting. Just post it in this box. We will carefully choose your articles and post them on the front page of E-HAO each week along with your names below them. And…you become our reporter. Is it brilliant?

We appreciate all your contribution. However, there are some typical rules of E-HAO that you should remember.

1. Don't chit chat please (I can chit chat with you in other chit chat boxes if you want, like, TTTG, or TSVB )

2. Don't post anything sensitive, involve with politics... (See HAO rule)

3. Please write your name and some personal detail (e.g. class and year of highschool) and the source underneath your article.


Once again, welcome you to EHAO-board of news. Thank you!!!

E-HAO contribution box moderator
Nguyen Hoai Anh
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên