viết tiếng Pháp chơi

Đố Mười
(domuoi)

New Member
hôm nay nóng nực, lên diễn đàn chơi. Ai thích viết tiếng Pháp, viết chơi thoải mái cho mọi người cùng bình luận. Alors, ecrivez ce que vous voulez!!!!
 
Back
Bên trên