[Update 31/8/2006] Lịch tiếp dân :D ... tuần 28/8 - 3/9

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Híc, đặt cái tên topic hơi bị chuối... nhưng chẳng biết đặt tên gì bây giờ.

Những bạn đăng kí vào BDH, nếu chưa đặt lịch hẹn phỏng vấn, hoặc đã đặt lịch phỏng vấn, nhưng muốn thay đổi lịch, có thể liên lạc với Việt Anh thông qua yahoo (YIM: chipdien) và các giờ sau

(Thời gian được tính theo giờ Việt Nam - múi giờ +7)
Thứ 2 - 28/8: 17:00 - 23:00
Thứ 3 - 29/8: 17:00 - 23:00
Thứ 4 - 30/8: 17:00 - 23:00
Thứ 5 - 31/8: 05:00 - 08:00
Thứ 6 - Thứ 2 (4/9/2006) : không online

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên