[TTKH] Các bộ võ công trong tiểu thuyết Kim Dung

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Đến với kho tàng kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh, người đọc được biết đến vô vàn các loại võ công, dưới đây là một số bộ võ công chủ yếu trong truyện chưởng Kim Dung, tôi sưu tầm được thấy hay nên đưa lên cho mọi người xem :)

CÁC BỘ TỔNG HỢP:

Cửu Âm chân kinh
Quỳ Hoa bảo điển
Cà Sa Phục Ma công
Thiên Giám thần công
Hoá Công đại pháp
Hấp Tinh đại pháp
Long Tượng Ban Nhược công
Vô Vọng thần chú
Thần Chiếu công


CÁC LOẠI THẦN CÔNG:

Cửu Dương chân kinh
Dịch Cân kinh
Càn Khôn Đại Nã Di
Tử Hà bí lục
Tiểu Vô Tướng công
Bắc Minh thần công
Phá Nạp công
Kim Cương Bất Hoại Thể thần công
Viêm Viêm công
La Hán Phục Ma thần công
Hàn Ngọc chân khí
Hạc Lệ Cửu Tiên thần công
Hỗn nguyên công
Cáp Mô Công
Tiên Thiên thần công


CÁC LOẠI KIẾM PHÁP:

Độc Cô cửu kiếm
Tịch Tà kiếm pháp
Miêu gia kiếm pháp
Toàn Chân kiếm pháp
Lục mạch thần kiếm
Tuyết Sơn kiếm pháp
Tùng Phong kiếm pháp

Hoa Sơn kiếm pháp: Minh Minh kiếm pháp, Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức, Thục Nữ kiếm pháp, Nhất Tự Tuệ kiếm, Cuồng Phong Khoái kiếm

Bát Mặc Phi Ma kiếm
Thất Huyền Vô Hình kiếm
Nhất Tự Điện kiếm

Hành Sơn kiếm pháp: Hồi Phong Lạc Nhạn kiếm, Thiên Trụ kiếm pháp, Ngũ Đại thần kiếm, Thạch Lẫm kiếm pháp, Vân Vụ Ảo kiếm

Hằng Sơn kiếm pháp
Thái Sơn kiếm pháp
Tung Sơn kiếm pháp
Ngọc Tiêu kiếm pháp
Thần Môn thập tam kiếm
Thái Cực kiếm pháp
Côn Luân kiếm pháp
Nga Mi kiếm pháp
Mộc gia kiếm pháp
Lưỡng Nghi kiếm pháp
Liên Thành kiếm pháp
Ngọc Nữ kiếm pháp
Viên lao Sơn tam thập lục kiếm
Chính Lưỡng Nghi kiếm pháp
Bát Tiên kiếm pháp
Thất Huyền Vô Hình kiếm


CÁC LOẠI CHƯỞNG PHÁP:

Thiên Thủ Như Lai chưởng
Giáng Long thập bát chưởng
Tiêu dao Du chưởng pháp
Lạc anh thần kiếm chưởng
Bát Nhã chưởng
Thiên Sơn Lục Dương Chưởng
Vi Đà chưởng pháp
Hàn Ý miên chưởng
Tồi Thâm chưởng
Yếu Phạn Tróc Xà chưởng
Ám Nhiên Tiêu Hồn chưởng
Tứ Tượng chưởng pháp
Tam Hoả Tụ Đỉnh chưởng
Ngũ Hành Lục Hợp chưởng
Thiết chưởng


CÁC CÔNG PHU ĐIỂM HUYỆT VÀ CHỈ PHÁP:

Nhất Dương chỉ
Lan Hoa phất huyệt thủ
Kim Cương chỉ
Đa La Diệp chỉ
Vô Tướng Đoạt chỉ
Niêm Hoa chỉ
Nhất chỉ thiền
Hắc Phong chỉ


CÁC LOẠI BỘ PHÁP:

Lăng Ba Vi bộ
Bích Hổ Du Tường
Thần Hành Bách Biến
Thê Vân Túng


CÁC LOẠI QUYỀN PHÁP:

Thất Thương quyền
Mộc gia quyền
Linh Xà quyền
Thâu Kê Mô Cẩu quyền
Thái Tổ trường quyền
La Hán quyền
Không Minh quyền
Phục Hổ quyền
Yến Thanh quyền
Bắc quyền tứ gia (Đàm, Tra, Hoa, Hồng)


CÁC LOẠI TRẢO PHÁP:

Long trảo thủ
Cửu Âm Bạc Cốt trảo
Ngưng Huyết thần trảo
Ưng trảo công


CÁC LOẠI CƯỚC PHÁP:

Tảo Diệp Thoái pháp
Liên Hoa thoái pháp


CÁC LOẠI VÕ CÔNG KHÁC:

Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ
Hạc Xà Sinh Tử Bác
Bách Biến Thiên Ảo Hành Sơn Vân Vụ thập tam thức
Song Thủ Hỗ Bác
Phục Ma trượng pháp
Kim Long tiên pháp
Bích Hải Triều Sinh khúc
Phân Cân Thác Cốt thủ
Phản Lưỡng Nghi đao pháp
Sư Tử Hống
Hồ gia đao pháp
Dương gia thương
Diệu thủ không không
Lục Hợp tiên pháp


CÁC LOẠI TRẬN PHÁP:

La Hán trận
Thất Tinh Bắc Đẩu trận
Chân Võ Thất Tiết trận
Kiên Bích trận
 
Re: [Giải trí] Các bộ võ công trong tiểu thuyết Kim Dung

Cửu Âm chân kinh do Hoàng Thường vào núi viết nên, gồm cả phần nội công và chiêu thức có oai lực phi thường, có liên quan mật thiết đến cuộc đời của bao tôn sư võ học: Vương Trùng Dương tranh được pho bí kíp này sau khi chiến thắng trong kì Hoa Sơn luận kiếm, chia pho kinh thành 2 phần nội công và ngoại thức, đồng thời cũng tốn phí bao tâm tư để ngăn không cho nó lọt vào tay những kẻ lòng dạ độc ác như Tây độc...Hoàng Dược Sư đánh đuổi hết các đệ tử của mình khỏi đảo Đào Hoa, Âu Dương Phong trăm mưu ngàn kế chiếm đoạt để cuối đời tẩu hỏa nhập ma, hóa điên loạn, Châu Bá Thông bị cầm thù mười mấy năm, Đoàn hoàng gia xuống tóc tu hành...

Hồng Thất Công trúng chất độc của loài quái xà trên thanh trượng của Âu Dương Phong, mất hết công lực một đời, có lẽ sẽ trở thành một lão già vô dụng nếu không có phần yếu quyết Cửu Âm chân kinh giúp hồi phục... Nam đế vì trị bệnh cho Hoàng Dung cũng hao tốn nguyên khí trầm trọng, nếu không nhờ Cửu Âm chân kinh cũng chẳng thể nào kịp góp mặt trong kì Kiếm luận thứ hai... Quách Tỉnh, Dương Qua đều có nội lực cao thâm bởi được luyện môn thần công này...

Sau này Chu Chỉ Nhược theo di mệnh Diệt Tuyệt sư thái lấy được Cửu âm chân kinh dấu trong Ỷ thiên kiếm, luyện và trở thành cao thủ.
 
Re: [Giải trí] Các bộ võ công trong tiểu thuyết Kim Dung

Cửu Dương chân kinh như một nửa còn lại của Cửu Âm chân kinh, một môn chí dương một môn chí âm. Cửu Dương chân kinh do Đạt Ma tổ sư Thiếu Lâm viết nên. Giác Viễn đại sư chỉ luyện môn chân kinh này mười năm với mục đích khỏe mạnh gân cốt mà được một kỳ tài võ học là tổ sư Võ Đang Trương Tam Phong liệt vào hàng nội lực cao khôn cùng, ngang với Quách Tỉnh... Trương Vô Kỵ về sau cũng lấy nội công chí dương của môn thần công này làm nền tảng vững chắc để vừa trục chất hàn độc, vừa làm bệ đỡ tuyệt vời để nhanh chóng đạt được tầng thứ 7 của Càn khôn đại nã di, môn võ mà giáo chủ đời trước Dương Đính Thiên chỉ luyện đến tầng thứ 4 đã trở thành thiên hạ đệ nhất nhân...

Ba người Vô Sắc thiền sư, Quách Tương, Trương Quân Bảo cùng nghe Giác Viễn truyền thụ Cửu Dương chân kinh. Mức giác ngộ của ba người không giống nhau. Vô Sắc võ công cao hơn cả. Quách Tương là ái nữ của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, võ công uyên bác hơn cả. Trương Quân Bảo chưa có sở học gì, thành ra sở học lại tinh thuần hơn cả. Vậy, Vô Sắc được chữ "cao", Quách Tương được chữ "bác", Trương Quân Bảo được chữ "thuần", sau này đều thành những danh sư võ học. Trong đó, Quách Tương sáng lập Nga My, Trương Quân Bảo sáng lập Võ Đang (Trương Tam Phong), là những danh môn của võ lâm Trung Nguyên. Mới hay Cửu Dương chân kinh uy lực vô ngần.
 
Re: [Giải trí] Các bộ võ công trong tiểu thuyết Kim Dung

Hàng Long Thập Bát Chưởng còn gọi là Giáng Long Thập Bát Chưởng, môn võ công trấn bang của Cái Bang. Sau đây là tên 15 (trong số 18) chiêu của Giáng Long Thập Bát Chưởng:

1. Kháng Long Hữu Hối
2. Kiến Long Tại Điền
3. Phi Long Tại Thiên
4. Quần Long Vô Thủ
5. Bàn Long Thực Nhật
6. Song Long Xuất Hải
7. Long Chiến Ư Dã
8. Lợi Thiệp Đại Xuyên
9. Đột Như Kì Lai
10. Hoặc Dược Tại Uyên
11. Lý Sương Băng Chí
12. Hồng Tàm Ư Lục
13. Chấn Kinh Bách Lý
14. Thần Long Bãi Vĩ
15. Tiềm Long Hốt Dụng

Theo Kim Dung, bộ chưởng pháp này là võ công chí cương của thiên hạ, bao đời Bang Chủ Cái Bang nhờ nó mà thành danh giang hồ, uy lực tuỳ theo người sử dụng. Những cao thủ về môn chưởng pháp này có thể kể là Kiều Phong, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh. Tiếc thay, từ sau thời Anh Hùng Xạ Điêu, vật đổi sao dời, Hàng Long Chưởng cũng theo đó mà thất truyền cùng với sự suy vi của Cái Bang, đến thời Gia Luật Tề thì chắc không học nổi toàn bộ, Quách đại hiệp đành phải gửi gắm hi vọng vào hậu thế trong thanh Ỷ Thiên kiếm... Nhớ lại sau này bang chủ Cái Bang Sử Hoả Long chỉ tập thành có 12 chiêu mà tiếc cho Kiều Phong 1 thân anh hùng lại vùi thây nơi hiểm địa...
 
Anh ơi, có list các vũ khí ko???
 
Anh Việt cho em bổ sung: Kiếm pháp có Song Kiếm Hợp Bích!
 
em thấy truyện Kim Dung đọc cần phải suy nghĩ :x mà càng suy nghĩ càng thấy hay :D đặc biệt là võ công trong đấy :) chỉ mong là nó có thật :x
 
Bổ sung thêm Việt Nữ kiếm nữa ạ :D
 
Re: [Giải trí] Các bộ võ công trong tiểu thuyết Kim Dung

Hàng Long Thập Bát Chưởng còn gọi là Giáng Long Thập Bát Chưởng, môn võ công trấn bang của Cái Bang. Sau đây là tên 15 (trong số 18) chiêu của Giáng Long Thập Bát Chưởng:

1. Kháng Long Hữu Hối
2. Kiến Long Tại Điền
3. Phi Long Tại Thiên
4. Quần Long Vô Thủ
5. Bàn Long Thực Nhật
6. Song Long Xuất Hải
7. Long Chiến Ư Dã
8. Lợi Thiệp Đại Xuyên
9. Đột Như Kì Lai
10. Hoặc Dược Tại Uyên
11. Lý Sương Băng Chí
12. Hồng Tàm Ư Lục
13. Chấn Kinh Bách Lý
14. Thần Long Bãi Vĩ
15. Tiềm Long Hốt Dụng

Theo Kim Dung, bộ chưởng pháp này là võ công chí cương của thiên hạ, bao đời Bang Chủ Cái Bang nhờ nó mà thành danh giang hồ, uy lực tuỳ theo người sử dụng. Những cao thủ về môn chưởng pháp này có thể kể là Kiều Phong, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh. Tiếc thay, từ sau thời Anh Hùng Xạ Điêu, vật đổi sao dời, Hàng Long Chưởng cũng theo đó mà thất truyền cùng với sự suy vi của Cái Bang, đến thời Gia Luật Tề thì chắc không học nổi toàn bộ, Quách đại hiệp đành phải gửi gắm hi vọng vào hậu thế trong thanh Ỷ Thiên kiếm... Nhớ lại sau này bang chủ Cái Bang Sử Hoả Long chỉ tập thành có 12 chiêu mà tiếc cho Kiều Phong 1 thân anh hùng lại vùi thây nơi hiểm địa...

Xin phép bác em thêm vào 3 chiêu, k biết có phải là đúng k:
16. Cuồng long loạn vũ
17. Nhất động xuất long thanh
18. Độc Long đột tĩnh

Nếu sai thì các bác sửa và đừng chê cười nhá
 
Về chưởng pháp tại hạ xin bổ sung
Kim Đỉnh miên chưởng ( Nga My )
Huyền Minh thần chưởng ( trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký )
Tu Di Sơn Chưởng ( Thiếu Lâm )
Chấn Sơn Thiết Chưởng ( Võ Đang )

Về quyền pháp tại hạ xin bổ sung
Thái Cực Quyền

Về trảo pháp tại hạ xin bổ sung
Ưng Trảo Cẩm Nã thủ ( Bạch My Ưng Vương )

Về chỉ pháp tại hạ xin bổ sung
Hỏa Diệm Đao ( của Cưu Ma Trí nước Thổ Phồn )

Mục "Võ công khác" tại hạ xin bổ sung
Đả Cẩu Bổng Pháp của Cái Bang
Mãn Thiên Hoa Vũ

Về bộ pháp tại hạ xin bổ sung một vài bộ khinh công
Thượng Thiên Thê ( Mã Ngọc chân nhân dạy cho Quách Tĩnh )
Thủy Thượng Phiêu ( của Cừu Thiên Nhận phái Thiết Chưởng )
 
Back
Bên trên