Trả nợ

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Nếu một ai đó cho rằng bạn đang nợ họ (và đặc biệt là nếu thật sự có chuyện ấy), hãy tìm cách trả cho họ cái nợ ấy, đừng cảm thấy khó khăn trong lòng!

Nếu bạn cho rằng họ nhầm lẫn thì có thể trao đổi với họ để xác minh lại vấn đề. Nhưng nếu bạn không có đủ cơ sở để xác minh, để họ chấp nhận, hãy cứ tìm cách trả cho họ cái nợ ấy, đừng cảm thấy khó khăn trong lòng!

Nếu bạn công nhận mình nợ nhưng không thể trả nổi thì có thể thử thương lượng với họ để trả nợ dưới một hình thức khác. Và hãy tìm cách trả cho họ cái nợ ấy, dù là bằng cách này hay cách khác, dưới bất cứ hình thức nào, miễn có thể khiến cho họ chấp nhận.

Bởi cái nợ của bạn trong lòng họ - dẫu là ảo tưởng - sẽ không bao giờ tự xóa bỏ được. Hãy cứ trả cho họ cái nợ ấy, vì quan trọng là họ không còn cho rằng bạn nợ họ nữa, lòng họ sẽ thanh thản hơn, và bạn cũng sẽ thanh thản hơn!


(HNK10)
 
Back
Bên trên