Tin Du Học ( 20/2/2003 )

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Cái này sẽ được chuyển vào board du học sau .
------------------------------------------------------------------------------
Tin Hội Thảo Du Học

Ngày 22/02/2003 : Hội thảo du học trường Fontys của Hà Lan .
Đơn vị tổ chức : Trung tâm tư vấn du học Havetco
Địa chỉ : Khách sạn Hà Nội - Giảng Võ.
Thời gian : 9.00’

Ngày 23/02/2003 : Hội thảo du học trường Fontys của Hà Lan .
Đơn vị tổ chức : Trung tâm tư vấn du học Vineco
Địa chỉ : Khách sạn Hòa Bình – 27 Lý Thường Kiệt.
Thời gian :

Ngày 02/03/2003 : Hội thảo du học Anh Mỹ .
Đơn vị tổ chức : Trung tâm tư vấn du học Vineco
Địa chỉ : Phòng hội đồng trường Hà Nội-Amsterdam, 1 Nam Cao.
Thời gian : 9.00’

Ngày 02/03/2003 : Hội thảo du học Auckland.
Địa chỉ : Khách sạn Hilton Opera, 1 Lê Thánh Tông.
Thời gian : 10.00 -16.00
 
Back
Bên trên