thẻ gprs cực hấp dẫn

Nguyễn Minh Sơn
(son01490517)

New Member
thẻ gprs viettel = 300Mb * 9 tháng = 50k (giá của mạng = 450k)
thẻ gprs via = 100Mb * 3 tháng = 30k (giá của mạng = 150k)

ai cần thông tin cứ google hộ em
đảm bào đáng tin cậy, không gian lận hay lừa đảo gì cả, cũng nhiều người ở lớp dùng rồi

liên hệ em: 0169.7.707.475, giao tận lớp :d
 
Back
Bên trên