Thông tin về kì thi học kì I ( 2002-2003 )

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Đề thi học kì I năm học 2002-2003 của ba khối 10, 11,12, năm môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh sẽ được đưa lên câu lạc bộ Học tập vào sau khi mỗi môn được thi. Chúng tôi đang chờ sự đồng ý của BGH về việc đưa đáp án lên. Hãy vào Câu lạc bộ học tập để xem đề vào bàn luận về bài thi.

Câu lạc bộ học tập :
http://www.hn-ams.org/~forums/forumdisplay.php?forumid=121

Bộ môn văn :
văn 10 :
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=2389

văn 11:
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=2372


Chúc các bạn zui zẻ :D
 
Back
Bên trên