Tổng kết chi phí cho ngày hội trường 20 năm

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
I. Chi phí các khoản cố định:

1. Quà tặng thầy cô giáo:
 • 1.1. Tập san - 300 cuốn x 180,000 = 54,000,000 VND
------------------------------------------------------------
54,000,000 VND


2. Văn nghệ:

 • 2.1. Thuê âm thanh cho tổng duyệt văn nghệ - 1,595,000 VND
 • 2.2. Thuê âm thanh cho sáng ngày 25/12 - 500,000 VND
 • 2.3. Thuê trống cho band HAO tối ngày 25/12 - 1,000,000 VND
 • 2.4. Bồi dưỡng 2 cô Hương và Châu - 1,595,000 VND
---------------------------------------------------------
4,690,000 VND


3. Đạo diễn âm thanh ánh sáng tối 25/12

 • 3.1. Đạo diễn - 3,059,000 VND
------------------------------------------
3,095,000 VND


4. Đồ dùng khác:

 • 4.1 Vòng lắc co cho trò chơi - 50,000 VND
 • 4.2. Chi phí trò chơi - 504,000 VND
 • 4.3. Văn phòng phẩm - 110,000 VND
 • 4.4. Mua ô cho các thầy cô (buổi tối) - Sơn tạm ứng 500.000 VND
-------------------------------------------
1164,000 VND


5. Sân khấu và trại
 • 5.1. Chi phí sân khấu - 20,000,000
 • 5.2. 4 đèn lật disco - 2,400,000
 • 5.3. Khung căng bạt sân khấu+ phí chuyên chở và lắp đặt - 3,200,000
 • 5.4. In quảng cáo - 1,700,000
 • 5.5. Tiền design logo cho FPT - 1,000,000
 • 5.6. Thuê dây cap - 400,000
 • 5.7. Vận chuyển dàn giáo - 30,000
-------------------------------------------------------
28,730,000 VND


6. Chi phí trong ngày hội trường

 • 6.1. Hoa tặng trường - 750,000
 • 6.2. Hoa tặng HS va CHS - 1,200,000
 • 6.3. Trang điểm cho Miss - 2,500,000
 • 6.4. Thuê áo dài - Hồng Nga - 200,000
 • 6.5. Phóng sự - 5,000,000
--------------------------------------------------
9,650,000 VND


7. Các chi phí khác:

 • 7.1. Quét dọn trưa 25 - 150,000
 • 7.2. Công an 25/12 - 2,000,000
 • 7.3. Bồi dưỡng đội âm thanh ánh sáng - 1,600,000
 • 7.4. Trực điện - 150,000
 • 7.5. Ăn tối cho ban bảo vệ - Tú - 94,000
 • 7.6. Nước uống cho BLT - 24,000
 • 7.7. Hỗ trợ cho học sinh trong các ban (tiền Đt, ăn trưa... ) - 5,000,000
--------------------------------------
9,018,000VND

Tổng chi phí các khoản cố định: 110,347,000 VND


II. Chi phí các khoản không cố định:

1. Đồ dùng khác:
 • 1.1. Nametag - 1,400.00 x 3,000.00 = 4,200,000 VND
 • 1.2. In vé - 800.00 x 3,000.00 = 2,400,000 VND
 • 1.3. Túi đựng đồ - 336.00 x 2,000.00 = 672,000 VND
------------------------------------------------------
7,272,000 VND


2. Sân khấu, trại

 • 2.1. Chi phí trại, trang trí trại - 4,320,000 VND
 • 2.2. Bàn ghế - 1,600,000 VND
 • 2.3. Bạt trải sàn trại - 500,000 VND
--------------------------------------------
6,420,000 VND


3. Hội trường

 • 3.1. Tiệc buffet - 50,000 x 1500 = 75,000,000 VND
 • 3.2. Đồ uống (đổi nước ngọt sang bia) - 500,000 VND
 • 3.3. Áo phông kỉ niệm - 35,000.00 x 1,000.00 = 35,000,000 VND
---------------------------------------------------
110,500,000 VND

Tổng chi phí các khoản không cố định - 124,192,000 VND

Tổng chi phí: 234,539,000 VND
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tài trợ và đóng góp:

I. Tiền tài trợ:

1. FPT - 30.000.000 VND
2. Venus - 3.000.000 VND
3. Diep - Nguyen Law Firm - 1.000.000 VND
4. CyberGame - 17.000.000 VND
5. Meteor - 3.000.000 VND
6. Oracle - 10.000.000 VND
----------------------------------------------------------------------
64,000,000 VND

2. Tổng đóng góp

Qua paypal, bank account và cash tới hết ngày 20/12/05 - $ 878.29 + €80.22 = $974.62 = 15,000,000 VND

Đóng góp ngày 20/12 - 11,800,000 VND/98 người (33x50 + 12x100 + 51x150 + 1x550 + 1x750)
Đóng góp ngày 21/12 - 19,400,000 VND/169 người (56x50 + 7x100 + 106x150)
Đóng góp ngày 22/12 - 24,100,000 VND & $150 /214 người (40x50 + 47x100 + 116x150 + 10x10$ + 1x50$)
Đóng góp ngày 23/12 - 27,810,000 VND/247 người (81x50 + 24x100 +141x150 + 1x200)
Đóng góp ngày 24/12 - 17,000,000 VND (chưa kết hết sổ)
Đóng góp ngày 25/12 - 24,000,000 VND (chưa kết sổ chính thức)
Thùng quyên góp ngày 25/12 - 587,500 VND
Các đóng góp khác - 2,055,000 VND
Hụt so với sổ sách ngày 21/12 - 52,000.00
Hụt so với sổ sách ngày 22/12 - 591,000.00
Hụt so với sổ sách ngày 23/12 - 140,000.00
----------------------------------------------------------
140,969,500 VND + $150 = 143,362,000 VND


Tổng tài trợ và đóng góp - 207,362,000 VND
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tổng tài trợ và đóng góp tới hết ngày 25/12/05 207,362,000 VND
Tổng chi phí cho hội trường - 234,539,000 VND
------------------------------------------------------
Hụt - 27,177,000 VND
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhắn mọi người: Có những khoản chi phí nào mà mọi người đã phải tạm ứng chi ra, xin nhắn vào đây cho chị để chị làm tổng kết và thanh toán lại.
 
II.1. Đồ dùng khác
- Mua ô cho các thầy cô (buổi tối) - Sơn tạm ứng 500.000 VND - đã ghi vào

Đóng góp:
- Phan Văn Hưng (Lý 88-91) - 3.000.000 VND chị đã cập nhật vào sổ chưa? >>> là cty Meteor
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
In các danh sách cho ban lễ tân thì chỗ anh Hưng - 120 trang, nếu ở bên ngoài mất khoảng 200.000 - 250.000 đ.

Cái này em hôm đó em "nhờ" anh ý, không biết có cần thanh toán cho bên cty anh ý ? Nếu không thì cũng cần nhắn lại cảm ơn.

PS: Khoản 500.000 đ mua ô cho các thầy (21 chiếc) là em với chị Hà Chi đi mua. Sẽ ghi lại chi tiết và gửi lại anh Sơn tiền còn thừa (35.000 đ) trong 1-2 ngày tới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Trung đã viết:
In các danh sách cho ban lễ tân thì chỗ anh Hưng - 120 trang, nếu ở bên ngoài mất khoảng 200.000 - 250.000 đ.

Cái này em hôm đó em "nhờ" anh ý, không biết có cần thanh toán cho bên cty anh ý ? Nếu không thì cũng cần nhắn lại cảm ơn.

PS: Khoản 500.000 đ mua ô cho các thầy (21 chiếc) là em với chị Hà Chi đi mua. Sẽ ghi lại chi tiết và gửi lại anh Sơn tiền còn thừa (35.000 đ) trong 1-2 ngày tới.
Gui Minh Trung!
Chi Xuan day.Chi rat tiec la khong ve Vn de du ngay hoi truong , song chi van cho don nhung tin tuc ve ngay hoi truong qua thu tu cua ban be va gia dinh.cam on em va cac ban cua em da dem lai cho tat ca hoc sinh cua truong Ams mot mon qua tinh than vo gia-goi lai cho moi nguoi nhung ky niem tuoi dep cua tuoi hoc tro.Chi da doc bai "Loi trai tim muon noi" cua To Giao, va chi thay rat kham phuc Giao va cac ban trong ban to chuc.Cung co nhung y kien phan hoi khac nhau ve ngay hoi truong, khen co , che co.Nhung chi thiet nghi ngay hoi truong duoc to chuc thanh cong hay khong la phu thuoc vao su no luc va dong gop cua tat ca 8000 hoc sinh truong Ams , ke ca nhung nguoi co tham du ngay hoi truong va nhung nguoi khong tham du,chu khong phai chi dua vao su co gang no luc cua ban to chuc. Sau khi doc ban quyet toan cho ngay hoi truong chi thay hut hon 27 trieu dong, nhu vay thi nhung nguoi trong ban to chuc phai chiu khoan hut nay u? Bon chi o xa cung khong lam duoc gi de giup em va cac ban trong ban to chuc nen rat muon huy dong cac ban be cung khoa dac biet la khoa dau cua truong 85-88 dong gop de it ra co the bu duoc phan hut ma cac em da phai bo ra de trang trai cho ngay hoi truong.Chi muon hoi neu dong gop thi gui lai so tien nay cho ai va qua ngan hang nao?
Mong nhan thu em.Em co so dien thoai di dong khong? Neu sap toi ve VN chi se lien lac voi em?
Chi Xuan( Nga1 85-88).
 
Pham Thanh Xuan đã viết:
Gui Minh Trung!
Chi Xuan day.Chi rat tiec la khong ve Vn de du ngay hoi truong , song chi van cho don nhung tin tuc ve ngay hoi truong qua thu tu cua ban be va gia dinh.cam on em va cac ban cua em da dem lai cho tat ca hoc sinh cua truong Ams mot mon qua tinh than vo gia-goi lai cho moi nguoi nhung ky niem tuoi dep cua tuoi hoc tro.Chi da doc bai "Loi trai tim muon noi" cua To Giao, va chi thay rat kham phuc Giao va cac ban trong ban to chuc.Cung co nhung y kien phan hoi khac nhau ve ngay hoi truong, khen co , che co.Nhung chi thiet nghi ngay hoi truong duoc to chuc thanh cong hay khong la phu thuoc vao su no luc va dong gop cua tat ca 8000 hoc sinh truong Ams , ke ca nhung nguoi co tham du ngay hoi truong va nhung nguoi khong tham du,chu khong phai chi dua vao su co gang no luc cua ban to chuc. Sau khi doc ban quyet toan cho ngay hoi truong chi thay hut hon 27 trieu dong, nhu vay thi nhung nguoi trong ban to chuc phai chiu khoan hut nay u? Bon chi o xa cung khong lam duoc gi de giup em va cac ban trong ban to chuc nen rat muon huy dong cac ban be cung khoa dac biet la khoa dau cua truong 85-88 dong gop de it ra co the bu duoc phan hut ma cac em da phai bo ra de trang trai cho ngay hoi truong.Chi muon hoi neu dong gop thi gui lai so tien nay cho ai va qua ngan hang nao?
Mong nhan thu em.Em co so dien thoai di dong khong? Neu sap toi ve VN chi se lien lac voi em?
Chi Xuan( Nga1 85-88).
[viết ở đây hơi lạc đề tí :D] Chị làm em ngạc nhiên và xúc động quá, mãi mới nhận ra :) Cảm ơn chị rất nhiều vì đã quan tâm đến chương trình hội trường 20 năm và ủng hộ ban tổ chức. Thực sự chúng em cảm thấy được động viên rất nhiều. Về khoảng tiền hụt 27 triệu đồng và các đóng góp hỗ trợ khác, em không phụ trách nên sẽ để 1-2 hôm nữa có người có trách nhiệm sẽ trả lời chị.
PS: Số liên lạc em nhắn chị qua mail rồi đấy ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em vẫn nhớ chị Xuân đã hỏi thăm về ngày tổ chức hội trường từ hồi năm 2004 và có ý định về dự hội trường. Tiếc quá là đợt vừa rồi chị không về được. Khóa chị đợt vừa rồi cũng có nhiều anh chị về lắm chị ạ. Qua mấy ngày nhận đăng kí, mới thấy sự nhiệt tình và tấm lòng của những anh chị, những khóa đầu của trường, khóa 85-86, 85-87... Có lẽ cũng phải chục năm nữa, mấy em mới có những cảm nhận giống các anh chị bây giờ.

Thay mặt BTC, chúng em cảm ơn nhiều về sự quan tâm của các anh chị và các bạn dù ở xa nhưng vẫn hướng về trường và đóng góp, giúp đỡ chúng em tổ chức hội trường. Nếu các anh chị có điều kiện, có thể đóng góp thêm sau ngày hội trường, chúng em rất cảm ơn ạ.

Ở Việt nam hiện nay có Mai Thanh Hà, Hà Đăng Sơn. Hai em đó có thể chỉ dẫn giúp chị cụ thể về cách gửi tiền - hoặc nhận tiền mặt, hoặc gửi thẳng vào ngân hàng Techcombank hoặc Vietcombank đều được chị ạ.

Sắp tới chị cũng về VN ạ? Sắp tới em cũng về tết. Có dịp, chị em gặp nhau hỏi thăm chuyện nước Nga chị nhỉ. Mong nhận được tin của chị:)
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Em vẫn nhớ chị Xuân đã hỏi thăm về ngày tổ chức hội trường từ hồi năm 2004 và có ý định về dự hội trường. Tiếc quá là đợt vừa rồi chị không về được. Khóa chị đợt vừa rồi cũng có nhiều anh chị về lắm chị ạ. Qua mấy ngày nhận đăng kí, mới thấy sự nhiệt tình và tấm lòng của những anh chị, những khóa đầu của trường, khóa 85-86, 85-87... Có lẽ cũng phải chục năm nữa, mấy em mới có những cảm nhận giống các anh chị bây giờ.

Thay mặt BTC, chúng em cảm ơn nhiều về sự quan tâm của các anh chị và các bạn dù ở xa nhưng vẫn hướng về trường và đóng góp, giúp đỡ chúng em tổ chức hội trường. Nếu các anh chị có điều kiện, có thể đóng góp thêm sau ngày hội trường, chúng em rất cảm ơn ạ.

Ở Việt nam hiện nay có Mai Thanh Hà, Hà Đăng Sơn. Hai em đó có thể chỉ dẫn giúp chị cụ thể về cách gửi tiền - hoặc nhận tiền mặt, hoặc gửi thẳng vào ngân hàng Techcombank hoặc Vietcombank đều được chị ạ.


Sắp tới chị cũng về VN ạ? Sắp tới em cũng về tết. Có dịp, chị em gặp nhau hỏi thăm chuyện nước Nga chị nhỉ. Mong nhận được tin của chị:)

Than gui To Giao!
Chi rat cam dong khi nhan duoc thu em.Em ban ron tram cong ngan viec vay ma khong luc nao roi xa trang web cua truong.Khi doc bai "Loi trai tim muon noi" cua em cac con chi hoi la:" Me oi! Em be nha co y da tim duoc me chua? The em be y sau khi bi tai nan o to da khoi de di hoc chua ha me?" Nghe cac chau noi vay chi khong biet tra loi sao va chi biet noi la :" Duoc roi me se viet thu hoi co Giao". Nghe cac con hoi vay chi moi thay tham thia nhung hy sinh vat va cua em, em that dung cam , em da thay mat 8000 hoc sinh truong AMS thuc hien nhung trong trach nang ne do.Chi rat kham phuc em vi ban than chi cung khong co du y chi va nghi luc de thuc hien nhung cong viec ma em da lam.
Den thang 2 co the chi se ve VN. Tiec qua cac ngay hoi truong lai thuong to chuc vao cuoi thang 12, thoi gian nay o Nga van chua nghi, vi giang sinh cua nguoi Nga la ngay 7/01 ( chac em van con nho nuoc Nga chu?!).Chi se goi dien va lien lac voi Minh Trung cung cac ban be trong HAO vao dip ve VN, neu duoc gap em vao dip do thi hay qua.Truoc luc ve chi se bao lai ngay gio cu the de chi em minh bo tri gap nhau nhe!
Chuc em suc khoe va hanh phuc!
Than,
Chi Xuan.
 
Các chi phí của ban Lễ tân:

1. Chưa thanh toán.
+ Giấy biên nhận: 64 quyển x 1.800 đ/q = 115.200 đ
+ Bút bi Thiên Long: 1 hộp = 27.000 đ
+ Giấy giao việc: 12 tập x 2500d/tap = 30.000 đ
+ Stickers: 70.000d

Tổng cộng = 242.200d

2. Đã thanh toán (nhắc sợ chị Giao quên - nhưng đã có viết ở trên - MT)

+ Hoa tặng 4 thầy: 150.000 đ/bó x 4 bó = 600.000 đ
+ Lẵng hoa tặng trường: 150.000 đ

Tổng cộng = 750.000 đ

16/01/2006

Bùi Mai Hương
 
Chỉnh sửa lần cuối:
16/1/2006.

Nhận từ cô Bạch Dương 300.000 VND còn dư từ chi phí mua hoa.
(ứng trước 1.200.000 - 900.000 chi phí)
 
Đóng góp của một số cựu học sinh Ams ở Singapore: 147.000 VND (15 $Sing)
 
Back
Bên trên