Tại sao phải hét to?

sự thật k thể nói ra :D
Không nói ra cũng được, nhưng phải biết nó là gì nhé, thành thật với bản thân nhé!

Đôi khi chỉ vì muốn thử giọng.:">

Đôi khi vì cảm thấy cô đơn. :|

Đôi khi lại vì 1 cảm giác rất yomost:-"
Hét là phá giọng chứ thử gì :D

Có cảm giác cô đơn thì phải xem tại sao lại thấy thế (nếu không muốn mãi cô đơn).

Cảm giác "yomost" thì... chịu, bất khả tri :D
 
Back
Bên trên