Results of English Word Game ( No1-2-3-4 - updated 19/7/05) - Leaderboard

Trần Bích Thủy
(candy_honey)

Điều hành viên
Results word game No.1 - 5 parts

After 5 parts of wordgame no1, here are the results of Word Game No.1:The winner overall is NGUYỄN THU VÂN : 691 points

Nguyễn Hoàng Dũng : 476 points

Trần Minh Hà: 364 points
Nguyễn Hoài Anh: 340 points
Trần Phương My: 283 points
Võ Quỳnh Anh: 176 points
Cao Tú Linh: 96 points
Trần Lê Nhiệm: 83 points
Phạm Đức Hoài: 61 points
Nguyễn Lê Hưng: 52 points
Nguyễn Đức Long: 47 points
Nguyễn Quốc Anh: 42 points
Bùi Mạnh Hưng : 42 points
Nguyễn Tuệ Minh: 24 points
Nguyễn Diệu Hương: 22 points
Phạm Vũ Ngọc Hà: 11 points
Đinh Trọng Tiến Dũng: 7 points
Đặng Hoàng Hiếu : 5 points

Đặng Hoàng Hiếu: 2 points
Phương Nga: 1 point
Đỗ Tuấn Việt: 1 point
Lê Hoài Anh :0 point

Trần Việt Thụy: 0 point


List 5 winners of 5 parts of wordgame no1 :


Part 1 : Nguyễn Thu Vân

Part 2 : Nguyễn Hoàng Dũng

Part 3 : Nguyễn Hoài Anh

Part 4 : NGuyễn Thu Vân

Part 5 : Nguyễn Hoàng Dũng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Results of English Word Game ( No1-2-3 - updated 6/7/05) - Leaderboard

Tổng kết điểm cộng after 3 wordgames

Nguyễn Hoàng Dũng : 6 points - wordgame no 1
.................................3 points - wordgame no 2

Nguyễn Thu Vân : 6 points - word game no 1

Nguyễn Hoài Anh : 3 points - wordgame no1
............................5 points - wordgame no3

Phạm Vũ Ngọc Hà : 2 points - word game no 2

Lê Hoài Anh : 5 points - word game no 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Results of English Word Game ( No1-2-3 - updated 6/7/05) - Leaderboard

Result of word game no 4 :


Winner :

Lã Quang Duy - T1 01-04

H-A-O ID: duyfantasia

Participators :

Phạm Vũ Ngọc Hà
Hoàng Hưng Hải
Nguyễn Xuân Sơn

The reward for the winner is 5 points
 
Back
Bên trên