Profile của các Miss trong đêm chung kết!

Nhìn ava anh minh trông xã hội đen quá...nhưng ko dọa đc ai đâu, nhất là em :))=))

----------

Chị Hiền văn nghe nói đc cái học bổng to khủng lồ đi Mĩ đấy...đúng là tài sắc vẹn toàn...khâm phục...

----------

Chị Hiền văn nghe nói đc cái học bổng to khủng lồ đi Mĩ đấy...đúng là tài sắc vẹn toàn...khâm phục...

----------

Chị Hiền văn nghe nói đc cái học bổng to khủng lồ đi Mĩ đấy...đúng là tài sắc vẹn toàn...khâm phục...
 
Back
Bên trên