Phap va Ly' (moved to album)

Mai Thanh Hà
(mtha)

Administrator
Nhân viên
Phap va Ly'

Post: Doan Dinh Trung

Pha'p-Ly'.jpg


Khoá 94-97
Ảnh chụp hồi tết năm 99 (không nhớ con gì). Trông nhắng phết. 1 chút giới thiệu :

Khánh, Ha?i, Thế Anh, Nguyễn Đức Phương(Admin),
Đoàn Thu Trang


PS: Phuong dung co' phan ung gi đay nhe' !
 
Back
Bên trên