Nhớ các bạn lớp 12N2- niên học 90-91

  • Bắt đầu ngocdung
  • Ngày bắt đầu
N


(ngocdung)

Guest
Sao tui nhớ các bạn bên lớp 12N2 của năm 90-91 quá , bên đó có bạn Chung Thành Đạt , Định , Thanh Phương , Cao Bích...các bạn ơi , 20 năm rồi chưa gặp lại
 
Back
Bên trên