mong moi nguoi cung xay dung

Nguyễn Thanh Thủy
(pikachu158)

New Member
Cac ban oi minh hoi mot chut nhe. Cac ban co muon thong qua dien dan nay de hieu them, hoc them mot chut gi day ve mon hoc minh dang theo duoi ko? to muon dua len day 1 it hsk de moi nguoi cung lam thu, roi minh cung ban luan dc ko?
May nay chi danh dc tieng viet khong dau thoi, mong cac ban thong cam nhe!

树下站着的那个穿A灰B短C大衣D的老师姓王。 呢子
泡菜是世界上A最有名B韩国C代表D菜。 的
院子里放着A矮腿儿B小C方D桌。 一张
那样A想法B是C老师和父母教给D我的。 的
刚刚到北京A不到一个月B我C还没什么好D朋友 的
方块A字是当今B世界上公认C最难学D文字之一 的 
语言A是B民族的C传统D文化。 一个 
我家在A一个B偏僻贫穷C民风淳朴的D山村. 小
祥子的车上安了一个A锃亮的B细脖C小D喇叭。 黄铜
客厅A里有一面B落地C大玻璃D窗。 的
这个作家的作品A,他B都C看D过。 本本 
那几张纸A我B已经C仔细地看过D了,没有你找的文件。 一张一张
你穿A着双鞋B太小,我再C拿一双大点儿的你穿穿D。 试试
他们A虽然常B在一块儿C,可是算不上真正的朋友。 吃吃喝喝
东边A地平线上B升起C一个D大太阳。 红彤彤的 
每天A放学后丽华都一遍B一遍地C听课文的录音D。 又 
老王A从广东B带回来一筐C很D新鲜的荔枝。 红红的
让他A干什么B他都是C认识D刘老师。 快快乐乐
他看A东边B天上C的云D,恐怕要下雨了。 厚厚的
我们A学校B都C认识D刘老师。 人人这家饭店是( )韩国人经营管理的。
A.把 B.被 C.由 D.向
他们是好朋友,每天一起( )图书馆学习。
A.跟 B.让 C.和 D.在
访问日本的青少年代表团( )15名中小学生组成。
A.因 B.以 C.由 D.让
您先别告诉我,( )我仔细想想。
A.让 B.对 C.使 D.给
Hom nay tam the nay da, ban nao co cung chung y tuong thi minh cung xay dung nhe;)
:-h
 
Back
Bên trên