Mong Kích hoạt cho tôi

Đặng Dương Anh
(HoangNguyen)

New Member
Tôi là Đặng Dương Anh, Văn 1 khóa 1987-1990 Trường Amx.

Tôi đăng ký là thành viên HAO năm 2005 cách đây 6 năm và đã quên password (địa chỉ hồi đó là [email protected]).

Gần đây tôi đăng ký lại dưới tên HoangNguyen (với địa chỉ email là [email protected]) nhưng không được kích hoạt vì lý do là account của tôi đã có chủ (do tôi đăng ký năm 2005). Admin tuy vậy không đưa ra cho tôi giải pháp gì.

Vậy mong Admin cho tôi một giải pháp để có thể sinh hoạt trên HAO.

Trân trọng
Đặng Dương Anh
 
Back
Bên trên