Mục lục CLB Du học

Trần Thu Trà
(garfield_3009)

Moderator
Dưới đây là mục lục gần hết các chủ đề trong CLB Du học. Nếu bạn nào sử dụng thấy "link có vấn đề" hoặc "chủ đề phân loại sai mục" hoặc có "góp ý cách trình bày, v.v..." thì post bài hoặc pm nhắc mình sửa với nhé :p.

(một số chủ đề in đậm là chủ đề hay, theo chủ quan của mình ^^)

MỤC LỤC

I. Về “Du Học”

II. Về du học Mỹ


1. Thông tin chung


2. Quá trình chuẩn bị

a. Chọn trường
b. Bộ hồ sơc. Các kì thi chuẩn hóa


 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
d. Hoạt động ngoại khóa
3. học bổng, các vấn đề về tài chính, v.v…
4. các khóa trước apply thế nào???
5. high school, boarding school, etc (not sure :p)
6. trước khi nhập học

7. college life

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên