Mấy lỗ mấy lỗ ???

cả 4 lỗ đều là do máy hết, chú Duy Anh đừng nói nhảm :-j.
 
ố, mình hỏi đúng rồi còn???

Hỏi mỗi cái quần 4 lỗ mà mấy ông mấy bà cứ (....)Oo 8->
 
Back
Bên trên