Luật chơi, quy cách chấm điểm và giải thưởng English Games

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Vân Mai
(nvanmai)

Moderator
LUẬT CHƠI, QUY CÁCH CHẤM ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG ENGLISH GAMES

1. Quy luật chung chơi English Games

+ Tùy thuộc vào từng trò chơi khác nhau sẽ có "Rules to Play" riêng khác nhau. Các luật chơi riêng sẽ được thông báo cụ thể trong mỗi trò chơi.

+ Một số quy luật chung như sau:

- Riêng đối với Quiz và một số trò chơi đặc biệt, chúng tôi sẽ sử dụng tick box và hệ thống chấm điểm tự động.

- Đối với những trò chơi không có tick box và kô có hệ thống chấm điểm tự động, mỗi người chỉ có quyền trả lời 1 lần, và phải đợi cho người khác trả lời câu sau thì mới có quyền trả lời tiếp. Các câu trả lời phải tuân theo thứ tự các câu hỏi. Tất cả các câu trả lời phạm luật sẽ không được tính điểm và người chơi, nếu phạm luật nặng, có thể bị loại khỏi cuộc chơi.

Ví dụ về luật chơi : trò chơi có 10 câu hỏi, A trả lời câu 1, phải đợi B trả lời câu 2 thì A mới có quyền trả lời câu 3. Trả lời cứ lần lượt như vậy đến hết câu 10, BGK sẽ tổng kết. Đặc biệt, nếu B thấy A trả lời sai, có thể trả lời câu hỏi của A cùng với câu trả lời theo thứ tự của mình. Các câu trả lời đúng sẽ được điểm, sai sẽ không được tính điểm.


- BGK sẽ công bố đáp án ngay sau khi trò chơi kết thúc.

- Không được sử dụng từ điển và các công cụ tra cứu như google. Việc này phụ thuộc vào sự tự giác và sự ham học hỏi của mỗi người vì nằm ngoài tầm kiểm soát của BTC.

- Tất cả các bài trả lời của thí sinh không được sửa chữa. Tất cả các bài trả lời có nội dung sửa bài , sẽ đều không được tính với bất kỳ lý do nào.

- Đặc biệt, các topic trò chơi chỉ để dành để trả lời câu hỏi, tuyệt đối không được chat các chuyện off-topic. Các bài viết phạm luật sẽ bị xóa, người chơi phạm luật sẽ bị trừ điểm. Các ý kiến thảo luận xin post tại topic English Games - Questions and Answers.

2. Quy cách chấm điểm English Games

+ Các câu trả lời đúng được 1 điểm, các câu trả lời sai sẽ không được điểm. Sau khi tổng kết, người nào đạt số điểm tổng cao nhất là người thắng cuộc.

+ Theo luật mỗi trò chơi sẽ chỉ có một người duy nhất đoạt giải, vì vậy trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng đạt số điểm cao nhất bằng nhau trong 1 cuộc thi, chúng tôi áp dụng luật sau:

- Đối với Word Games/ Grammars: các thí sinh sẽ phải tham dự 1 trò chơi phụ (áp dụng luật sudden dead) để chọn ra người chiến thắng.
- Đối với Quiz: thí sinh nào có câu trả lời đúng sớm nhất và/hoặc dùng số thời gian ngắn nhất (có một số trò sẽ hạn chế thời gian trả lời câu hỏi) sẽ là người thắng cuộc.


3. Giải thưởng English Games

+ Người thắng cuộc trong mỗi trò chơi sẽ được thưởng 5 điểm chất lượng thành viên cùng với huy chương English Games' Winner.

Ban Tổ chức English Games
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. The rules of English Games:

- Each game will have its own set of rules, and they will be announced as the game is launched.

- For Quiz and a few special games, “tick box” and automatic scoring system will be used.

- In those games that do not use tick box and automatic scoring system, each person can only answer one question at a time. However, one who has just asnwered one question has to wait for another one to answer the next question in order to continue the game. The answers must continue in order. If one violates the rule, one’s answer is not counted, and if such violation continues and depends on the severity of violation, one may not be able to play the game.

For Example: If there are 10 questions, A answers question number one, A must wait for another person B to answer question number two in order continue the game. However, if B realizes that A has answer question number one wrongly, B may be able to answer number one again together with B’s answer for question two. The answers will all be counted, for every right answer, one will score points, yet no points are deducted for one’s wrong answers.

- The result will be posted immediately after the game is over.

- Players are not allowed to use dictionaries and the search engines to answer the questions. (however, on this matter, it all depends on one’s conscience since the Organizers have no such technologies to keep check of that)

- Players are not allowed to edit their answers. Editions in reply to a wrong answer will not be counted regardless of any reasons.

- The Games are to be posted only with answers, no chit-chat or conversations are allowed. Such posts that violated the rule will be deleted; as for the players, points may be deducted. (however there’ll always be an open-discussion topic along side with the Game for discussions) If there are any questions or suggestions, please send to English Games - Questions and Answers.

2. How the answers will be scored?

- Every right answer, one will score one point. No point will be added for wrong answers. After the game, whoever gets the highest score will win.

- For each game, there will be only one winner. However, if there are two or more players that get the same highest score, then:

+ For Word Games/ Grammars: the people that get the same score must participate in a contest with the rule of Sudden Dead. (If one gets the answer right, the other wrong, then that one is immediate eliminated)

+For Quiz: The person who gets the right answer the soonest and take the shortest time to answer it will be the winner. (There’ll be some questions that require a certain of time to answer)

3. The prize:

The winner will be awarded with 5 Quality points and a medal of English Games’ Winner.

English Game Board of Organisers
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thông báo mới nhất của BTC English Games

+ Người đứng thứ nhất sau mỗi part của word game sẽ được cộng 3 điểm thành viên chất lượng
+ Người đứng thứ nhất sau 5 parts của word games đó sẽ được trao huy chương

BTC sẽ cố gắng thống kê điểm người chơi và cộng điểm cho người thắng cuộc sau mỗi game asap.

Xin cảm ơn
 
Thông báo từ BTC EG :

- BTC EG đồng ý cho việc người tham gia trò chơi chat chit thảo luận trong khi trả lời game nhưng yêu cầu bài chat chit phải có câu trả lời trước -- sau đó mọi nội dung chat chit sẽ có thể được viết cách câu trả lời 3-4 dòng , và nên để nội dung chat chit trong dấu () .

- Tất cả những thắc mắc của người dự thi vẫn được post trực tiếp tại topic thắc mắc hỏi đáp - chứ không post vào khu vực chơi Game

Xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên