Lý 2 96-99 > Ban Liên lạc mới đây

Nguyễn Hoàng Anh
(leoking)

New Member
Nhân dịp Đầu xuân năm mới và Dự đám cưới Hoài Thu B, các thành viên Lý 2 đã họp và thống nhất:

Điều 1. Bầu Ban liên lạc L2 Ams 96-99 gồm các thành viên

- Nguyễn Linh Sơn
- Lê Minh Đức
- Đậu Tuấn Dũng
- Nguyễn Hoài Thu A (Quỹ)
- Vũ Hải Đăng (Quỹ)
- Phạm Thúy Nga (Quỹ)
- Nguyễn Hoàng Anh (Truyền thông)

Điều 2. Ngày họp lớp chính thức: 1/6 hàng năm

Điều 3. Thành lập quỹ lớp. Mức đóng lần đầu 100.000 VNĐ để duy trì các hoạt động phong trào chung của lớp.

Điều 4. Thành lập Blog để cung cấp thông tin cho các thành viên Lý2 trên Internet và giao quyền quản lý cho bạn Nguyễn Hoàng Anh.

Địa chỉ truy cập: http://360.yahoo.com/profile-oUN84SE9YvQyNj9D6uNJ

Short URL: http://360.yahoo.com/ly29699

Các bạn Lý 2 ở mọi nơi trên thế giới cùng tham gia và ủng hộ cho các hoạt động của Lý 2 96-99.
 
Back
Bên trên