Kinh nghiệm xin học bổng!

Vũ Bá Toàn
(TDHLCF)

New Member
Trong box mình sempai nào có kinh nghiệm xin học bổng sau đại học ở Nhật thì giúp em với.....
Chẳng hạn như mình có thể xin học bổng từ những chương trình nào......
Yêu cầu cụ thể của mỗi chương trình ra sao........
Khi nào thì mình nên bắt đầu nộp hồ sơ....
Mong được mọi người giúp đỡ, onegaishimasu........
 
Back
Bên trên