Hồ sơ vẫn chưa xét duyệt???

Nguyễn Lê Hồng Sơn
(Nguyễn Lê Hồng Sơn)

New Member
Tôi vừa đăng ký account cách đây khoảng 10 ngày, mà đến bây giờ hồ sơ vẫn chưa đc xét duyệt là sao vậy??? Thấy bọn bạn bảo đợi khoảng 2 ngày, mà giờ đến 10 ngày rồi. Liệu có thiếu sót gì ko??? :( :( :(
 
Back
Bên trên