Học sinh Trường phổ thông quốc tế kinh bắc xin chào

  • Bắt đầu ngockhoa79
  • Ngày bắt đầu
N


(ngockhoa79)

Guest
Mình là từng là Học sinh của trường mình sau học tại trường phổ thông quốc tế kinh bắc hiện mới ra trường và làm nọi dung cho website của nhà trường, mình xin chào các thành viên của AMS nhé.

Bạn nào rảnh thì vào Website: http://kbis.edu.vn của Trường phổ thông nội trú quốc tế kinh bắc tìm hiểu thêm nhé.

Hiện tại mình đang phụ trách mục tin tức - thông tin giáo dục - http://kbis.edu.vn/vn/news/thong-tin-gddt-c841/ - mọi người ủng hộ nhé.
 
Back
Bên trên