Hướng dẫn về BBCode

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Hồ Lê Việt Hưng
(Atonix)

Ban quản lý diễn đàn
BBCode là gì?


BBCode là các mã bổ sung cho HTML chỉ sử dụng trong các bài gởi trên Diễn đàn (nếu BQT cho hiệu lực chức năng này). Dạng thức cùa BBCode cũng tương tự như các thẻ Tag của HTML nhưng dùng ký hiệu [ ] thay vì < > (xem các thí dụ dưới đây).

(Các thí dụ dưới đã bỏ dấu "[" ở đầu để BB Code vô hiệu)

Tạo chữ đậm, nghiêng và gạch dưới

Tạo chữ đậm bằng cách dùng thẻ , thí dụ:
[b]Xin chào[/b] sẽ trở thành Xin chào

Tạo chữ có gạch dưới bằng cách dùng thẻ , thí dụ:
[u]Xin chào[/u] sẽ trở thành Xin chào

Tạo chữ nghiêng bằng cách dùng thẻ , thí dụ:
[i]Xin chào[/i] sẽ trở thành Xin chào

Liên kết đến 1 trang web khác

Để tạo liên kết từ 1 đoạn văn bản tới 1 địa chỉ URL bạn dùng thẻ hoặc . Thí dụ:

[url]http://www.hn-ams.org[/url] sẽ trở thành, http://www.hn-ams.org/

[url=http://www.hn-ams.org]Visit H-A-O![/url] sẽ trở thành, Visit H-A-O!


Hay khi bạn gõ địa chỉ liên kết, chúng sẽ tự động chuyển thành liên kết. Thí dụ: Bạn gõ dòng www.hn-ams.org vào thông điệp, khi hiển thị chúng sẽ tự động chuyển thành www.hn-ams.org

Liên kết đến 1 địa chỉ email

Để liên kết tới 1 địa chỉ email bạn dùng thẻ:

[email][email protected][/email]
Sẽ trở thành [email protected]

Hay đơn giản bạn chỉ cần gỏ 1 địa chỉ email vào thông điệp, chúng sẽ tự động chuyển thành liên kết khi hiển thị.

Bạn có thể xem thêm chi tiết ở:
http://www.hn-ams.org/~forums/misc.php?s=&action=bbcode
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên