Giới trẻ đang nghĩ gì về truyền thống dân tộc? Mời bạn tham gia survey để tìm hiểu!

Lại Hồ Nhật Hoa
(kobiua)

New Member
Bọn em là Nhật Hoa, Văn 05 08 và Diệu Hương, Anh2 05 08, hiện là sinh viên đại học Hà Nội.
Chúng em đang làm một báo cáo cuối kì dựa trên những ý kiến đóng góp của mọi người về vấn đề: Suy nghĩ của giới trẻ về những giá trị lịch sử văn hóa cảu dân tộc.
Hiện nay đang có rất nhiều ý kiến khác nhau giữa các thế hệ về vấn đề này. Tuy đây là một chủ đề lớn nhưng từ trước tới nay chưa có một nghiên cứu tổng kết nào được công bố. Tất cả những ý kiến của mọi người đều là suy đoán và một chiều.
Vì vậy, chúng em mong thông qua hoạt động này, mọi việc sẽ được sáng tỏ!
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=rA9_-2ltMjhD07k-FOx6JQA&hl=en
Đây là đường link tới bản điều tra của chúng tớ (survey). Rất mong các anh chị 0407 tham gia giúp đỡ chúng em!
Vì những ý kiến chân thực của mọi người sẽ là yếu tố quyết định thành công của bản báo cáo này.
Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên