Entretien école

Nguyễn Thu Vân
(vanams)

New Member
Chả là thứ hai tuần sau (23/06) em có entretien để xét tuyển vào năm thứ hai ENSGI (Grenoble) với bằng Master 1 mà lo quá không biết chuẩn bị thế nào. Người ta sẽ hỏi những câu gì, còn hỏi bằng tiếng Anh nữa...
Các anh chị hay bạn nào đã qua phỏng vấn kiểu école sur titre như thế có kinh nghiệm gì cho em được thỉnh giáo với.
Merci à l'avance :).
 
Back
Bên trên