Danh sách đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

Nguyễn Minh Trung
(Nguyen Minh Trung)

New Member
Mọi thắc mắc về các thông tin đăng ký, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Minh Trung Lý khóa 00-03 ĐT: 8696131 Email: ngminhtrung at yahoo.com YIM: con_tau_khong_so

1. Ban chương trình:

– phụ trách: Nguyễn Diễm Anh V93-96 (0913362394)
– cộng tác viên: Kim Ngọc Minh L96-99, Nguyễn Hồng Nga A01-04 (0989091563), Nguyễn Hữu Chiến Thắng V86-89
DS ĐK CTV:
 1. Pham Ngoc Thuy [email protected] Anh2 03-06
 2. Đinh Tường Lan [email protected] Pháp1 00-03
 3. Pham Van Anh [email protected] Lý2 04-07
 4. Tran Huyen Trang [email protected] Nga1 00-03
 5. Bui Mai Huong [email protected] Anh3 01-04
 6. Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
 7. Nguyen Ly Hien Nga [email protected] Anh2 04-07
 8. Ngô Thu Lan [email protected] Lý1 04-07
 9. Phạm Mai Ly [email protected] Lý1 04-07
 10. Vu Hong Quang [email protected] Toán2 02-06
 11. Nguyễn Thị Hương Thảo [email protected] E1 02-06
 12. Vu Thuy Anh [email protected] Hóa1 98-01
 13. Vuong Thu Ha [email protected] Văn1 02-06
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ban nội dung

2. Ban nội dung:
- phụ trách:
Ngô Tố Giao H86-89 (0904300811)
- cộng tác viên: Lê Thu Quỳnh N00-03 (0912175512), Hà Đăng Sơn L87-90 (0904499750)

DS ĐK CTV

2.1 Tổ Văn nghệ:
– phụ trách:
Bùi Lê Chi T97-00 (0989383563)
– cộng tác viên: Trần Xuân Tùng T93-96 (0903226796), Đặng Minh Châu A03-06 (0983261288), Minh A93-96

DS ĐK CTV:
 1. Nguyen Minh Chau [email protected] Pháp1 03-07
 2. Nguyễn Kym Vũ [email protected] Lý2 04-07
 3. Ha` Minh Thuy` [email protected] Sinh1 02-05
 4. Da(.ng Minh Phu*o*ng [email protected] Anh1 01-04
 5. Thai Minh Hoang Ha [email protected] Pháp1 00-03
 6. Luong Lan Huong [email protected] Sinh1 93-96
 7. Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
 8. Nguyen Ly Hien Nga [email protected] Anh2 04-07
 9. Dang Minh Chau [email protected] Anh2 03-06
 10. Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05
 11. Tran Minh Tu [email protected] Toán1 01-04
 12. Vu Thuy Anh [email protected] Hóa1 98-01
 13. Phạm Trí Trung [email protected] Văn1 92-95
 14. Bui Duc Bao [email protected] Hóa1 02-05
2.2 Tổ Miss Ams – thời trang:
– phụ trách: Nguyễn Thủy Minh V87-90
– cộng tác viên:
Trương Thúy Hà A93-96 (thiết kế), Lê Thu Quỳnh N00-03 (0912175512), Trần Hương Giang A02-05 (0983791987), Nguyễn Cẩm Vân Anh2 02-05 (0912359787)

DS ĐK CTV
 1. Nguyễn Kym Vũ [email protected] Lý2 04-07
 2. NGo HOng PHuong [email protected] Pháp1
 3. Vũ Nguyệt Ánh [email protected] Pháp1 02-05
 4. Dang Minh Chau [email protected] Anh2 03-06
 5. Đỗ Như Ngọc [email protected] Địa1 05-08
 6. Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05
 7. Nguyen Thu Ha [email protected] Lý2 03-06
 8. Trương Trọng Khánh [email protected] Lý1 03-07
2.3 Tổ Giao lưu:
– phụ trách: Lê Thu Quỳnh N00-03 (0912175512)
– cộng tác viên: Các thành viên BBT

DS ĐK CTV
 1. Le Duc Phuong [email protected] Hóa1 00-03
 2. Nguyễn Kym Vũ [email protected] Lý2 04-07
 3. NGo HOng PHuong [email protected] Pháp1 02-05
 4. Da(.ng Minh Phu*o*ng [email protected] Anh1 01-04
 5. Nguyễn Cẩm Vân [email protected] Anh2 02-05
 6. Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05
 7. Zzang Tran [email protected] Anh1 02-05
 8. Nguyen Thu Ha [email protected] Lý2 03-06
 9. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
 10. Vu Thuy Anh [email protected] Hóa1 98-01
 11. Bui Duc Bao [email protected] Hóa1 02-05
 12. Trương Trọng Khánh [email protected] Lý1 03-07
2.4 Tổ Khiêu vũ, nhảy múa:
– phụ trách: Phạm Quang Ngọc L97-00 (???)
– cộng tác viên:
Nguyễn Lý Hiền Nga A04-07, Phương Bích Ngọc A94-97, Tâm (A94-97)

DS ĐK CTV
 1. Nguyen Thi Hong Hanh [email protected] Hóa1 00-03
 2. Đinh Tường Lan [email protected] Pháp1 00-03
 3. NGo HOng PHuong [email protected] Pháp1 02-05
 4. Ha` Minh Thuy` [email protected] Sinh1 02-05
 5. Da(.ng Minh Phu*o*ng [email protected] Anh1 01-04
 6. Phạm Lê Huy [email protected] Pháp2 04-07
 7. Nguyen Ly Hien Nga [email protected] Anh2 04-07
 8. Đỗ Như Ngọc [email protected] Địa1 05-08
 9. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
2.5 Tổ thể thao:
– phụ trách:
Hoàng Mạnh Khải L96-99 (0912101981)
– cộng tác viên: Đạt (???)

DS ĐK CTV:
 1. Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
 2. Pham Anh Tuan [email protected] Nga1 98-01
 3. Nguyễn Ngọc Quang [email protected] Pháp2 02-05
 4. Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05
 5. Hoa`ng Ma.nh Khai? [email protected] Lý1 96-99
 6. Pham Anh Tuan [email protected] Nga1 98-01
2.6 Tổ phóng sự:
– phụ trách: Nguyễn Hồng Nga A01-04
(0989091563)
– cộng tác viên: Nguyễn Thủy Minh V87-00 (lời bình), Nguyễn Hữu Chiến Thắng V86-89, quay phim & dựng phim (ĐTHVN ???)

DS ĐK CTV
 1. Le Duc Phuong [email protected] Hóa1 00-03
 2. Tran Huyen Trang [email protected] Nga1 00-03
 3. Bui Mai Huong [email protected] Anh3 01-04
 4. Nguyễn Thùy Minh [email protected] Pháp1 02-05
 5. Nguyen Thi Lan Huong [email protected] Địa1 03-06
 6. Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
 7. Nguyen Hoa Binh [email protected] Lý2 03-06
 8. Tran The Phong [email protected] Anh2 04-07
 9. Trần Vĩnh Linh [email protected] Lý1 96-99
 10. Nguyen Thu Ha [email protected] Lý2 03-06
 11. Vu Thuy Anh [email protected] Hóa1 98-01
2.7 Slogan contest:
– phụ trách:
Lê Thu Quỳnh N00-03 (0912175512)
– cộng tác viên: cô Bạch Dương, Đoàn trường, Trần Hương Giang A02-05

DS ĐK CTV:
 1. Trần Thị Giang Ly [email protected] Toán1 85-86
 2. Phùng Anh Quân [email protected] Lý2
 3. Tran The Phong [email protected] Anh2 04-07
 4. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
 5. Tran Minh Tu [email protected] Toán1 01-04
 6. Duong Phuong Giang [email protected] Trung-Anh1 02-05
 7. Nguyễn Phương Chi [email protected] Sinh1 02-05
2.8 Student speech:
– phụ trách: Nguyễn Thủy Minh V87-90
– cộng tác viên: Ban biên tập


DS ĐK CTV
 1. Tran Minh Tu [email protected] Toán1 01-04
 2. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
 3. Truong Trong Khanh [email protected] Toán1 85-86
 4. Vu Thuy Anh [email protected] Hóa1 98-01
2.9 Hội trại học sinh trong trường: kết hợp Đoàn trường để phối hợp c.trình phù hợp ý tưởng chung - một thành viên trong BCH Đoàn trường (Nguyễn Ngọc Ly A03-06???)

DS ĐK CTV:
 1. Pham Ngoc Thuy [email protected] Anh2 03-06
 2. Le Duc Phuong [email protected] Hóa1 00-03
 3. Ha` Minh Thuy` [email protected] Sinh1 02-05
 4. Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
 5. Phùng Anh Quân [email protected] Lý2 04-07
 6. Nguyen Mai Anh [email protected] Anh2 04-07
 7. Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
 8. Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05
 9. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
 10. Dang Minh Chau [email protected] Anh2 03-06
 11. Pham Ha Chi [email protected] Anh2 04-07
 12. Nguyễn Thị Hương Thảo [email protected] E1 02-06
2.10 Tổ điều phối chương trình: điều phối việc chuẩn bị và trình diễn các tiết mục (timing, hóa trang, nhắc người biểu diễn) – Ngô Tố Giao, Hà Đăng Sơn, một chuyên viên ĐTHVN

DS ĐK CTV:
 1. Tran Minh Tu [email protected] Toán1 01-04
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ban kĩ thuật

3. Ban kĩ thuật:
- phụ trách: Hà Đăng Sơn L87-00 (0904499750)
- cộng tác viên:


3.1 Ban âm thanh, ánh sáng:

– phụ trách:
Trần Xuân Tùng T93-96 (0903226796)
– cộng tác viên: Minh A93-96, Bùi Lê Chi T97-00 (0989383563)

DS ĐK CTV
 1. Tran Minh Tu [email protected] Toán1 01-04
 2. Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
 3. Mai Ngọc Bích [email protected] A1 03-07
 4. Vuong Viet Anh [email protected] Hóa2 00-03
3.2 Ban hội trại
- phụ trách:
Hà Đăng Sơn L87-00 (0904499750)
- cộng tác viên: Phạm Quang Ngọc L97-00

DS ĐK CTV
 1. Nguyen Thu Ha [email protected] Lý2 03-06
 2. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
 3. Nguyễn Thị Hương Thảo [email protected] E1 02-06
 4. Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
 5. Pham Van Anh [email protected] Lý2 04-07
 6. Nguyen Tuan Anh [email protected] Toán2 02-05
 7. Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05
3.3 Ban thiết kế
- phụ trách:
Đào Việt Nga V93-96 (0912237861)
- cộng tác viên: Phạm Quang Ngọc L97-00

DS ĐK CTV:
 1. Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05
 2. Tran The Phong [email protected] Anh2 04-07
 3. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
 4. Phạm Mai Ly [email protected] Lý1 04-07
 5. Vu Hong Quang [email protected] Toán2 02-06
 6. Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
 7. Trịnh Hương Trà [email protected] Lý1 04-07
 8. Nguyen Minh Chau [email protected] Pháp1 03-07
 9. Ha` Minh Thuy` [email protected] Sinh1 02-05
 10. Nguyễn Thùy Minh [email protected] Pháp1 02-05
 11. Pham Hong Kim [email protected] Lý1 02-05
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ban thông tin, quảng cáo

4. Ban tiếp tân:
- phụ trách:
- cộng tác viên: (Phan Thu Hà N95-98, Nguyễn Phương Anh V95-98 (0904292222), Nguyễn Tuệ Minh V99-02 (0989123084)

4.1 Tổ hướng dẫn:

- phụ trách:
- cộng tác viên:

DS ĐK CTV
 1. Nguyễn Quỳnh Anh [email protected] Anh1 04-07
 2. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
 3. Nguyễn Lê Vân [email protected] Anh2 05-08
 4. Tran Minh Phuong [email protected] Toán1 02-06
 5. Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
 6. Trần Thị Giang Ly [email protected] Toán1 85-86
 7. Nguyễn Kym Vũ [email protected] Lý2 04-07
 8. Nguyễn Thuỳ Linh [email protected] Trung-Anh1 02-05
 9. Nguyễn Minh Hà [email protected] Trung-Anh1 02-05
 10. Tran Viet Nga [email protected] Anh2 02-05
 11. Hà Mỹ Ngọc [email protected] Toán2 02-05
 12. Nguyễn Hải Hoàng [email protected] Toán2 02-05
4.2 Tổ tiếp đón, giao lưu
- phụ trách:
- cộng tác viên:

DS ĐK CTV:
 1. Nguyen Ly Hien Nga [email protected] Anh2 04-07
 2. Nguyen Hoa Binh [email protected] Lý2 03-06
 3. Nguyễn Quỳnh Anh [email protected] Anh1 04-07
 4. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
 5. Đỗ Như Ngọc [email protected] Địa1 05-08
 6. Nguyễn Thị Hương Thảo [email protected] E1 02-06
 7. Nguyễn Lê Vân [email protected] Anh2 05-08
 8. Trương Trọng Khánh [email protected] Lý1 03-07
 9. Ngô Thu Lan [email protected] Lý1 04-07
 10. Trần Thị Giang Ly [email protected] Toán1 85-86
 11. NGo HOng PHuong [email protected] Pháp1 02-05
 12. Ha` Minh Thuy` [email protected] Sinh1 02-05
 13. Nguyen Thu Huong [email protected] Toán1 02-06
 14. Tran Minh Phuong [email protected] Toán1 02-06
 15. Tran Huong Dang [email protected] Toán1 02-06
 16. Nguyen Thu Hang [email protected] Toán1 02-06
 17. Le Hai Anh [email protected] Toán1 02-06
 18. Mai Ngọc Bích [email protected] A1 03-07
 19. Nguyễn Kym Vũ [email protected] Lý2 04-07
 20. Đinh Tường Lan [email protected] Pháp1 00-03
 21. Le Duc Phuong [email protected] Hóa1 00-03
 22. Pham Trung Thanh [email protected] Tin 1 97-00
 23. Nguyen Thuy Minh [email protected] Văn1 87-90
 24. Phạm Minh Lê [email protected] Nga1 98-01
 25. Nguyễn Thuỳ Linh [email protected] Trung-Anh1 02-05
 26. le thu trang [email protected] Trung-Anh1 02-05
 27. Tran Viet Nga [email protected] Anh2 02-05
 28. Nguyễn Hải Hoàng [email protected] Toán2 02-05
 29. Dang Lien Huong [email protected] Anh1 01-05

4.3 Tổ dịch vụ ăn uống
- phụ trách:
- cộng tác viên:

DS ĐK CTV:
 1. Tran The Phong [email protected] Anh2 04-07
 2. Nguyễn Quỳnh Anh [email protected] Anh1 04-07
 3. Nguyen Thu Ha [email protected] Lý2 03-06
 4. Phạm Mai Ly [email protected] Lý1 04-07
 5. Nguyễn Lê Vân [email protected] Anh2 05-08
 6. Trịnh Hương Trà [email protected] Lý1 04-07
 7. Nguyen Mai Phuong [email protected] Anh2 03-06
 8. Nguyen Mai Anh [email protected] Anh2 04-07
 9. Ngô Thu Lan [email protected] Lý1 04-07
 10. Nguyen Thu Huong [email protected] Toán1 02-06
 11. Mai Ngọc Bích [email protected] A1 03-07
 12. Tran Viet Nga [email protected] Anh2 02-05
 13. Hà Mỹ Ngọc [email protected] Toán2 02-05
4.4 Tổ bảo vệ
- phụ trách:
- cộng tác viên:

DS ĐK CTV
 1. Nguyễn Lê Vân [email protected] Anh2 05-08
4.5 Tổ dọn dẹp
- phụ trách:
- cộng tác viên:
DS ĐK CTV
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ban liên lạc tin tức

5. Ban liên lạc tin tức
- phụ trách:
- cộng tác viên: (Nguyễn Mai Hồng P01-04 (0953300615) , Phạm Thị Yến Mai T86-89??)

5.1 Tổ website:
- phụ trách: Nguyễn Kiên Cường T97-00, Nguyễn Minh Trung L00-03
- cộng tác viên:

DS ĐK CTV
 1. Nguyễn Thị Hương Thảo [email protected] E1 02-06
 2. Nguyen Huyen Anh [email protected] Toán1 03-06
 3. Nguyen Vu Hoang An [email protected] Lý1 00-03
 4. Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
 5. Đặng Vân Hà [email protected] Anh3 99-02
 6. Pham Hong Kim [email protected] Lý1 02-05
 7. Nguyễn Kym Vũ [email protected] Lý2 04-07
 8. Nguyễn Thuỳ Linh [email protected] Trung-Anh1 02-05
 9. Phạm Cẩm Thạch [email protected] Anh2 97-00
 10. Nguyễn Hồng Minh [email protected] Pháp1 02-05
 11. Nghiêm Xuân Cương [email protected] Toán1 03-06
 12. Nguyễn Thị Huệ Ngân [email protected] Pháp1 94-97
5.2 Tổ tập san:
- phụ trách: Nguyễn Mai Hồng P01-04 (0953300615)
- cộng tác viên: Nguyễn Minh Trung L00-03 (tranh ảnh)

DS ĐK CTV
 1. Tran Minh Tu [email protected] Toán1 01-04
 2. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
 3. Vu Hong Quang [email protected] Toán2 02-06
 4. Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
 5. Pham Viet Ha [email protected] Văn1 99-02
 6. Đặng Vân Hà [email protected] Anh3 99-02
 7. Nguyen Ly Hien Nga [email protected] Anh2 04-07
 8. Nguyen Huyen Anh [email protected] Toán1 03-06
 9. Nguyen Thuy Minh [email protected] Văn1 87-90
 10. Lê Mỹ Hà [email protected] A2 02-05
5.3 Tổ liên lạc:
- phụ trách: Nguyễn Kiên Cường T97-00
- cộng tác viên: Nguyễn Mai Hồng P01-04 (0953300615), Ban tin tức

DS ĐK CTV
 1. Nguyen Ly Hien Nga [email protected] Anh2 04-07
 2. Nguyen Hoa Binh [email protected] Lý2 03-06
 3. Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
 4. Pham Viet Ha [email protected] Văn1 99-02
 5. Đặng Vân Hà [email protected] Anh3 99-02
 6. Nguyen Huyen Anh [email protected] Toán1 03-06
 7. Trần Thị Giang Ly [email protected] Toán1 85-86
 8. Hà Mỹ Ngọc [email protected] Toán2 02-05
 9. Bui Linh Ngan [email protected] Anh3 01-04
 10. Ngo Ngoc Diep [email protected] Trung-Anh1 02-05
 11. Nguyễn Hồng Minh [email protected] Pháp1 02-05
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: DS đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

6. Ban thông tin, quảng cáo:
- phụ trách: Lê Thu Quỳnh N00-03 (0912175512)
- cộng tác viên: Bùi Thu Trang A97-00 (quà tặng) (0904260100), Ban tin tức

DS ĐK CTV:
 1. Zzang Tran [email protected] Anh1 02-05
 2. Nguyễn Cẩm Vân [email protected] Anh2 02-05
 3. Tran Minh Tu [email protected] Toán1 01-04
 4. Nguyễn Trang Thư [email protected] Hóa2 04-07
 5. Phạm Mai Ly [email protected] Lý1 04-07
 6. Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
 7. Trần Thị Giang Ly [email protected] Toán 1 85-86
 8. Pham Hong Kim [email protected] Anh2 03-06 Lý1 02-05
 9. Nguyễn Thuỳ Linh [email protected]Trung-Anh1 02-05
 10. Nguyễn Minh Hà [email protected] Trung-Anh1 02-05
 11. Nguyen Phuong Nhung [email protected] Pháp1 85-86
 12. Le Thi Thu Trang [email protected] Pháp2 00-03
 13. Nguyen Phuong Thao [email protected] Văn1 03-06
 14. Duong Phuong Giang [email protected] Trung-Anh1 02-05
 15. Bui Linh Ngan [email protected] Anh3 01-04
 16. Tran Thanh Tra [email protected] Trung-Anh1 02-05
 17. Do Duy Thai [email protected] Lý1 01-04
 18. Nguyen Ngoc Yen [email protected] Hóa2 03-06
 19. Vu Tuan Minh [email protected] Hóa2 03-06
 20. Lê Mỹ Hà [email protected] A2 02-05
 21. Chu Ngọc Tuyến [email protected] Nga1 00-03
 22. Lê Quỳnh Chi [email protected] Nga1 02-05
 23. Nguyễn Thị Huệ Ngân [email protected] Pháp1 94-97
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: DS đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

Lưu ý: Những người phụ trách các ban/nhóm khẩn trương tiến hành phỏng vấn những người nộp đơn xin làm CTV (qua điện thoại, email, Y!M, v.v...) và phân công nhiệm vụ trên cơ sở những nội dung công việc của ban/nhóm mình. Chậm nhất là ngày 14/10 phải có được danh sách chính thức các CTV và phác thảo nhiệm vụ của từng người.
Đặc biệt với những người đăng ký nhiều ban/nhóm (Phan Thanh Hoa, Đặng Minh Châu, v.v...): Cần xác định một ban/nhóm chính để tập trung công việc, các ban/nhóm khác sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Nếu không xác định được ban/nhóm chính thì sẽ bị chỉ định :p

Dự kiến cuối tuần sau (15 hoặc 16/10) sẽ tiến hành họp toàn thể các trưởng ban/nhóm để tổng kết tiến độ công việc và bàn triển khai các bước tiếp theo.

PS. Nhắc Kim Ngọc Minh và Nguyễn Hồng Nga (ban nội dung) khẩn trương hoàn thành việc lên ý tưởng chính và phác thảo nội dung chương trình.
 
Re: DS đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

Dạ thưa sếp, ban nhóm chính của em là Tổ Văn nghệ. Tổ Thời trang và Hội trại chỉ đóng vai trò hỗ trợ .
( Trong tổ thời trang em xin phụ trách phần tìm người mẫu là học sinh trong trường - Còn tổ hội trại chua được liên lạc, cũng chưa được phân công :( )
 
Re: Ban tài chính

7. Ban tài chính:
- phụ trách: Ngô Tố Giao (H86-89) (0904300811)
- cộng tác viên:
Bùi Thu Trang A97-00 (0904260100), Hồ Ngân Hương H96-99

DS ĐK CTV:
 1. Pham Anh Tuan [email protected] Nga1 98-01
 2. Phạm Cẩm Thạch [email protected] Anh2 97-00
 3. Ngo Ngoc Diep [email protected] Trung-Anh1 02-05
 4. Nguyễn Thị Huệ Ngân [email protected] Pháp1 94-97
7.1. Ban quan hệ công chúng (PR):
- Phụ trách:
Phan Văn Hưng L88-91 (0904108088)
- CTV: Đào Việt Nga V93-96 (văn bản) (0912237861), Lê Thu Quỳnh N00-03 (trợ lý) (0912175512), Phạm Thị Hồng Liên V89-92 (tài chính) (0913235640), Nguyễn Mai Hồng P01-04 (0953300615) & 1 CTV nữa (bán quảng cáo)

DS ĐK CTV
 
Re: DS đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

CẬP NHẬT ĐĂNG KÍ

Tính đến cuối ngày 12/10/2005

BAN CHƯƠNG TRÌNH

269 Trần Quốc Quân [email protected] Lý2 00-03
230 Trần Huyền Trang [email protected] Nga1 00-03
202 Đan Khánh Phượng [email protected] Sinh1 05-08
198 Chu Ngọc Tuyến [email protected] Nga1 00-03
169 Ngô Thu Lan [email protected] Lý1 04-07
95 Nguyen Xuan Phong [email protected] Lý2 04-07
69 Pham Ngoc Thuy [email protected] Anh2 03-06
67 Đinh Tường Lan [email protected] Pháp1 00-03
64 Pham Van Anh [email protected] Lý2 04-07
40 Tran Huyen Trang [email protected] Nga1 00-03
39 Bui Mai Huong [email protected] Anh3 01-04
28 Ngô Tố Giao [email protected] Hóa2 86-89
26 Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
15 Nguyen Ly Hien Nga [email protected] Anh2 04-07

BAN TÀI CHÍNH

253 Tran Thu Hang [email protected] Nga1 91-94
236 Nguyễn Thị Huệ Ngân [email protected] Pháp1 94-97
128 Ngo Ngoc Diep [email protected] Trung-Anh1 02-05
109 Ngo Ngoc Diep [email protected] Trung-Anh1 02-05
104 Phạm Cẩm Thạch [email protected] Anh2 97-00
28 Ngô Tố Giao [email protected] Hóa2 86-89
10 Pham Anh Tuan [email protected] Nga1 98-01

BAN KĨ THUẬT

Ban âm thanh
41 Mai Ngọc Bích [email protected] A1 03-07
34 Vuong Viet Anh [email protected] Hóa2 00-03
17 Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99

Ban hội trại
269 Trần Quốc Quân [email protected] Lý2 00-03
254 Phạm Tuấn Lê [email protected] Tin 1 97-00
237 Lê Cương [email protected] Toán2 02-05
205 Nghiêm Xuân Cương [email protected] Toán1 03-06
142 Nguyen Thi Thu Trang [email protected] Văn1 01-04
126 Do Duy Thai [email protected] Lý1 01-04
120 Duong Phuong Giang [email protected] Trung-Anh1 02-05
81 Lê Cương [email protected] Toán2 02-05
64 Pham Van Anh [email protected] Lý2 04-07
60 Nguyen Tuan Anh [email protected] Toán2 02-05
17 Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
3 Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05

Ban Thiết kế
198 Chu Ngọc Tuyến [email protected] Nga1 00-03
126 Do Duy Thai [email protected] Lý1 01-04
115 Đặng Hiền Hoà [email protected] Trung-Anh1 02-05
70 Nguyen Minh Chau [email protected] Pháp1 03-06
51 Ha` Minh Thuy` [email protected] Sinh1 02-05
37 Nguyễn Thùy Minh [email protected] Pháp1 02-05
29 Pham Hong Kim [email protected] Lý1 02-05
17 Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
5 Tran The Phong [email protected] Anh2 04-07
3 Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05


BAN NỘI DUNG

Ban văn nghệ
253 Tran Thu Hang [email protected] Nga1 91-94
193 Nguyễn Tô Lan [email protected] Văn1 95-99
157 Nguyễn Thanh Huyền [email protected] Pháp2 05-08
148 Nguyễn Thùy Dương [email protected] Toán1 05-08
136 Duong Quoc Bao [email protected] Hóa2 00-03
129 Lê Mai Phương [email protected] Trung-Anh1 02-05
116 nguyen thanh diep [email protected] Trung-Anh1 02-05
104 Phạm Cẩm Thạch [email protected] Anh2 97-00
103 Dang Lien Huong [email protected] Anh1 01-05
70 Nguyen Minh Chau [email protected] Pháp1 03-06
65 Nguyễn Kym Vũ [email protected] Lý2 04-07
51 Ha` Minh Thuy` [email protected] Sinh1 02-05
32 Da(.ng Minh Phu*o*ng [email protected] Anh1 01-04
27 Thai Minh Hoang Ha [email protected] Pháp1 00-03
21 Luong Lan Huong [email protected] Sinh1 93-96
15 Nguyen Ly Hien Nga [email protected] Anh2 04-07
9 Dang Minh Chau [email protected] Anh2 03-06

Ban Speech
269 Trần Quốc Quân [email protected] Lý2 00-03
69 Pham Ngoc Thuy [email protected] Anh2 03-06
65 Nguyễn Kym Vũ [email protected] Lý2 04-07

Ban phóng sự
230 Trần Huyền Trang [email protected] Nga1 00-03
198 Chu Ngọc Tuyến [email protected] Nga1 00-03
142 Nguyen Thi Thu Trang [email protected] Văn1 01-04
140 khương mai anh [email protected] Văn1 02-06
126 Do Duy Thai [email protected] Lý1 01-04
125 Tran Thanh Tra [email protected] Trung-Anh1 02-05
120 Duong Phuong Giang [email protected] Trung-Anh1 02-05
95 Nguyen Xuan Phong [email protected] Lý2 04-07
79 Nguyen Thuy Minh [email protected] Văn1 87-90
68 Le Duc Phuong [email protected] Hóa1 00-03
40 Tran Huyen Trang [email protected] Nga1 00-03
39 Bui Mai Huong [email protected] Anh3 01-04
37 Nguyễn Thùy Minh [email protected] Pháp1 02-05
33 Nguyen Thi Lan Huong [email protected] Địa1 03-06
26 Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
12 Nguyen Hoa Binh [email protected] Lý2 03-06
5 Tran The Phong [email protected] Anh2 04-07
4 Trần Vĩnh Linh [email protected] Lý1 96-99

Ban khiêu vũ
263 nguyen phuong linh [email protected] B1 03-07
264 nguyen phuong linh [email protected] B1 03-08
193 Nguyễn Tô Lan [email protected] Văn1 95-99
134 quan thi hong minh [email protected] Hóa2 00-03
120 Duong Phuong Giang [email protected] Trung-Anh1 02-05
103 Dang Lien Huong [email protected] Anh1 01-05
86 le thu trang [email protected] Trung-Anh1 02-05
71 Nguyen Thi Hong Hanh [email protected] Hóa1 00-03
67 Đinh Tường Lan [email protected] Pháp1 00-03
52 NGo HOng PHuong [email protected] Pháp1 02-05
51 Ha` Minh Thuy` [email protected] Sinh1 02-05
32 Da(.ng Minh Phu*o*ng [email protected] Anh1 01-04
16 Phạm Lê Huy [email protected] Pháp2 04-07
15 Nguyen Ly Hien Nga [email protected] Anh2 04-07

Ban thời trang
264 nguyen phuong linh [email protected] B1 03-08
239 Ngô Tố Linh [email protected] Sinh1 02-05
157 Nguyễn Thanh Huyền [email protected] Pháp2 05-08
116 nguyen thanh diep [email protected] Trung-Anh1 02-05
104 Phạm Cẩm Thạch [email protected] Anh2 97-00
103 Dang Lien Huong [email protected] Anh1 01-05
86 le thu trang [email protected] Trung-Anh1 02-05
65 Nguyễn Kym Vũ [email protected] Lý2 04-07
52 NGo HOng PHuong [email protected] Pháp1 02-05
45 Vũ Nguyệt Ánh [email protected] Pháp1 02-05
9 Dang Minh Chau [email protected] Anh2 03-06
8 Đỗ Như Ngọc [email protected] Địa1 05-08
3 Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05

Ban hội trại
269 Trần Quốc Quân [email protected] Lý2 00-03
237 Lê Cương [email protected] Toán2 02-05
162 Ha Anh Tu [email protected] Lý2 01-04
157 Nguyễn Thanh Huyền [email protected] Pháp2 05-08
151 Phùng Anh Quân [email protected] Lý2 04-07
150 Trần Xuân Bách [email protected] Lý2 04-07
145 Phạm Hà Chi [email protected] Anh2 04-07
142 Nguyen Thi Thu Trang [email protected] Văn1 01-04
140 khương mai anh [email protected] Văn1 02-06
120 Duong Phuong Giang [email protected] Trung-Anh1 02-05
119 Nguyen Phuong Thao [email protected] Văn1 03-06
98 Tran Viet Nga [email protected] Anh2 02-05
95 Nguyen Xuan Phong [email protected] Lý2 04-07
91 Nguyễn Minh Hà [email protected] Trung-Anh1 02-05
85 Nguyễn Thuỳ Linh [email protected] Trung-Anh1 02-05
69 Pham Ngoc Thuy [email protected] Anh2 03-06
68 Le Duc Phuong [email protected] Hóa1 00-03
51 Ha` Minh Thuy` [email protected] Sinh1 02-05
26 Phan Thanh Hoa [email protected] Anh2 03-06
22 Phùng Anh Quân [email protected] Lý2 04-07
20 Nguyen Mai Anh [email protected] Anh2 04-07
17 Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
3 Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05

Ban Slogan
269 Trần Quốc Quân [email protected] Lý2 00-03
151 Phùng Anh Quân [email protected] Lý2 04-07
150 Trần Xuân Bách [email protected] Lý2 04-07
120 Duong Phuong Giang [email protected] Trung-Anh1 02-05
102 Nguyễn Phương Chi [email protected] Sinh1 02-05
53 Trần Thị Giang Ly [email protected] Toán1 85-86
22 Phùng Anh Quân [email protected] Lý2 04-07
5 Tran The Phong [email protected] Anh2 04-07
1 Zzang Tran [email protected] Anh1 02-05


Ban thể thao
237 Lê Cương [email protected] Toán2 02-05
162 Ha Anh Tu [email protected] Lý2 01-04
155 Nguyễn Ngọc Quang [email protected] Pháp2 02-05
119 Nguyen Phuong Thao [email protected] Văn1 03-06
116 nguyen thanh diep [email protected] Trung-Anh1 02-05
95 Nguyen Xuan Phong [email protected] Lý2 04-07
81 Lê Cương [email protected] Toán2 02-05
17 Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
10 Pham Anh Tuan [email protected] Nga1 98-01
7 Nguyễn Ngọc Quang [email protected] Pháp2 02-05
3 Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05
2 Hoa`ng Ma.nh Khai? [email protected] Lý1 96-99


Ban giao lưu
269 Trần Quốc Quân [email protected] Lý2 00-03
237 Lê Cương [email protected] Toán2 02-05
146 Trần Tuấn Anh [email protected] Lý1 05-08
132 Nguyen Thanh Trung [email protected] Lý1 91-94
120 Duong Phuong Giang [email protected] Trung-Anh1 02-05
95 Nguyen Xuan Phong [email protected] Lý2 04-07
77 Pham Trung Thanh [email protected] Tin 1 97-00
68 Le Duc Phuong [email protected] Hóa1 00-03
65 Nguyễn Kym Vũ [email protected] Lý2 04-07
52 NGo HOng PHuong [email protected] Pháp1 02-05
32 Da(.ng Minh Phu*o*ng [email protected] Anh1 01-04
14 Nguyễn Cẩm Vân [email protected] Anh2 02-05
3 Dang Hieu Minh [email protected] Tin 1 02-05
1 Zzang Tran [email protected] Anh1 02-05
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: DS đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

Nhắc những người phụ trách các ban/nhóm tiến hành việc phỏng vấn những người đăng ký CTV để lên danh sách phân công công việc cụ thể (thời hạn: không muộn hơn 15/10).

Dưới đây là mẫu phỏng vấn CTV tổ hội trại (thuộc Ban Kỹ thuật)

Theo ke hoach thi 15/10 chung ta se phai len xong danh sach cac CTV ban hoi trai va giao nhiem vu cu the cho tung nguoi. De nghi moi nguoi tra loi giup cac cau hoi sau:

1. Ngoai ban hoi trai, ban con tham gia ban/nhom nao khac nua khong? Neu co, de nghi neu ro ban/nhom nao duoc ban uu tien dang ky lam CTV, va cach thuc ban bo tri thoi gian de tham gia cac ban/nhom khac ma khong anh huong toi cong viec duoc giao.

2. Truoc day ban da tung tham gia cong viec tuong tu nao chua? Neu co, de nghi neu tom tat su kien da tham gia va nhiem vu duoc giao/da hoan thanh.

3. Ban du dinh tham du vao noi dung cong viec nao (ghi C neu tham gia, K neu khong tham gia)? Neu tham gia, xin tom tat nhung kha nang cua ban giup hoan thanh cong viec duoc giao (the^? lu*.c, quan he, kinh nghiem, ky nang quy hoach, v.v...)
3.1- Quy hoach va len so do hoi trai, san khau, hoi cho (phoi hop voi anh va Pham Quang Ngoc): Do dac cac kich thuoc mat bang de lap ban ve mat bang chi tiet. Len quy hoach bo tri cac khu leu trai va hoi cho. Lap so do chi tiet cac khu vuc va so do chi dan. Len phac thao thiet ke mai che.
Thoi gian tham gia: tu 16/10 den 23/12

3.2- Thue leu trai (phoi hop voi bo phan quy hoach & thiet ke): Khao sat va len du tru kinh phi dung leu trai. Thue mai che, khung leu trai. Tra mai che va khung leu trai sau khi ket thuc Hoi truong.
Thoi gian tham gia: tu 16/10 den 25/12

3.3- Dung leu trai (chi danh cho cac CTV nam): Cang day, dung khung leu trai, cang mai che. Thao do leu trai sau khi Hoi truong ket thuc.
Thoi gian tham gia: 24-25/12 (du kien)

3.4- Treo bangron, trang tri: Cat giay, lam hoa trang tri. Treo cac bangron trang tri. Thao go cac bangron va trang tri sau khi Hoi truong ket thuc.
Thoi gian tham gia: 24-25/12 (du kien)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: DS đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

Ban Liên lạc - tin tức (tổ tập san)

- đã liên lạc với các thành viên
- đã nhận 1 số CTV
- tiếp tục phỏng vấn đến hết chiều 16/10/2005

xin hỏi các bác
1. danh sách đăng kí ở trên đã chốt chưa ạ? cứ có bản đăng kí là chúng em lại tiếp tục phỏng vấn :-/
2. số lượng ctv cho mối ban/nhóm có hạn chế hay ko?
3. đăng kí ctv có đồng nghĩa với việc được tham gia 2 ngày lễ hội tại trường (hỏi giúp 1 trường hợp)
 
Re: DS đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

Nguyễn Mai Hồng đã viết:
xin hỏi các bác
1. danh sách đăng kí ở trên đã chốt chưa ạ? cứ có bản đăng kí là chúng em lại tiếp tục phỏng vấn :-/
2. số lượng ctv cho mối ban/nhóm có hạn chế hay ko?
3. đăng kí ctv có đồng nghĩa với việc được tham gia 2 ngày lễ hội tại trường (hỏi giúp 1 trường hợp)

1. Tạm dừng việc nhận đăng ký CTV, nếu sau khi phỏng vấn có nhu cầu cần thêm người thì sẽ tiếp tục nhận đăng ký.

2. Số lượng CTV tùy thuộc vào yêu cầu của từng ban/nhóm. Phụ trách các ban/nhóm cần ước tính nhu cầu nhân lực để tuyển chọn cho phù hợp. Mục tiêu là ít người nhưng làm được nhiều việc ;)

3. CTV sẽ được quyền tham gia các chương trình trong 2 ngày 24+25/12, có thẻ kiểm soát để ra vào các khu vực trong trường.
 
Re: DS đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

Okie, sau ngày 15/10 (Thứ 7) sẽ tạm thời rỡ "đăng ký vào ban tổ chức" xuống khỏi website 20 năm :)
 
Re: DS đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

Bài này chắc phải move sang bên phần danh sách đăng kí tham gia ngày hội trường chứ nhỉ ?!?

Nguyễn Huệ Ngân đã viết:
DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÍ CÁC KHÓA TRÊN 97-00

1 273 Hoàng Huệ Anh [email protected] Toán1 85-86
2 270 Nguyen Thi Thu Trang [email protected] Văn1 96-99
3 262 Phạm Thị Hồng Liên [email protected] Văn2 86-89
4 261 Vũ Thanh Thủy [email protected] Anh3 92-95
5 259 Phạm Minh Trang [email protected] Văn2 89-92
5 258 Phạm Ngọc Nam [email protected] Văn1 96-99
6 253 Tran Thu Hang [email protected] Nga1 91-94
6 252 Tran Thu Hang [email protected] Nga1 91-94
8 246 TRUONG BICH THUY [email protected] Pháp1 99-02
10 236 Nguyễn Thị Huệ Ngân [email protected] Pháp1 94-97
11 233 Vu Ha Phuong [email protected] Nga1 96-99
13 225 Pham Quang Thai [email protected] Hóa2 91-94
18 208 Vu Ha Phuong [email protected] Nga1 96-99
19 204 Trần Thăng Long [email protected] Toán1 91-94
21 196 Bùi Quang Minh [email protected] Toán1 98-01
21 195 Dinh Pham Tri [email protected] Hóa2 87-90
21 194 Dinh Pham Tri [email protected] Hóa2 87-90
22 193 Nguyễn Tô Lan [email protected] Văn1 95-99
22 192 Trần Vân Linh [email protected] Văn3 95-99
22 191 Nguyễn Chí Thành [email protected] Tin 1 95-98
23 189 Đào Huy Toàn [email protected] Hóa1 98-01
23 188 Pham Hong Quang [email protected] Lý1 97-00
25 178 Vũ Thái Hòa [email protected] D1 99-03
26 177 Lê Quỳnh Trang [email protected] Hóa1 99-02
28 168 Lê Việt Hùng [email protected] Hóa1 96-99
29 165 Lê Khánh Chi [email protected] Toán1 94-97
32 149 Nguyễn Vân Chinh [email protected] Toán1 85-86
36 132 Nguyen Thanh Trung [email protected] Lý1 91-94
39 123 Nguyen Xuan Truong [email protected] Lý1 91-94
39 122 Lê Thăng Long [email protected] Toán2 88-91
41 114 Pham Tuan Minh [email protected] Toán1 99-02
42 110 Nguyen Phuong Nhung [email protected] Pháp1 85-86
47 90 Nguyen Thanh Trung [email protected] Lý1 91-94
49 84 Phạm Minh Lê [email protected] Nga1 98-01
50 80 Pham Thanh Nga [email protected] Nga2 87-90
50 79 Nguyen Thuy Minh [email protected] Văn1 87-90
50 78 Hà Đăng Sơn [email protected] Lý2 87-90
53 66 Nguyen Thi Hue [email protected] Lý2 87-90
57 53 Trần Thị Giang Ly [email protected] Toán1 85-86
63 28 Ngô Tố Giao [email protected] Hóa2 86-89
65 21 Luong Lan Huong [email protected] Sinh1 93-96
66 17 Nguyen Cong Dung [email protected] Toán2 96-99
69 4 Trần Vĩnh Linh [email protected] Lý1 96-99
70 2 Hoa`ng Ma.nh Khai? [email protected] Lý1 96-99
 
3. CTV sẽ được quyền tham gia các chương trình trong 2 ngày 24+25/12, có thẻ kiểm soát để ra vào các khu vực trong trường.

Bác ơi, thế ctv tổ tập san như bọn em thì phát thẻ ra vào để ... bán tập san à :D
 
thế còn CTV của tổ website bọn em thì phát thẻ để làm j` ah :D
 
Em là một mem của 0508, học ở Ams đã 4 năm cấp II. Em thực sự mún đóng góp một cáigif đó cho trường. em và bạn em sẵn sàng làm bất cứ cài gì các anh chị cần!
e-mail của em ạ: [email protected]
 
các anh chị cho em hỏi là bi h đăng kí vào ban tiếp tân được ko ạ???
Bạn em muốn đăng kí nhưng mà ko biết có được ko?
 
Re: DS đăng ký tham gia làm cộng tác viên "Ban hoạt động"

Hà Đăng Sơn đã viết:
Nhắc những người phụ trách các ban/nhóm tiến hành việc phỏng vấn những người đăng ký CTV để lên danh sách phân công công việc cụ thể (thời hạn: không muộn hơn 15/10).

Dưới đây là mẫu phỏng vấn CTV tổ hội trại (thuộc Ban Kỹ thuật)

tổ khiêu vũ -nhảy múa đã liên lạc với các CTV. chỉ có 2 CTV respond. đã duyệt.

cho em hỏi một điều này nữa: các phần múa (modern dance, for example) thì có phải do tổ khiêu vũ - nhảy múa phụ trách?
 
Back
Bên trên