Chương trình thủ lĩnh môi trường Đông Á

Lã Minh Phương
(moonlightsonata)

New Member
Hi all,

Tháng 8 tới đây (từ ngày 22 -25 tháng 8 năm 2010), Diễn đàn giáo dục môi trường Nhật Bản sẽ tổ chức một chương trình dành cho các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại ở các nước Đông Nam Á. Chương trình được tổ chức tại Hà Nội và được sự hỗ trợ tổ chức bởi công ty Truyền Thông và Sáng Tạo Xanh (GreennoCom - greenbiz.vn) tại Việt Nam.

Các bạn có thể xem thông tin chi tiết hơn ở phần nội dung phía dưới hoặc tại website của Diễn đàn giáo dục môi trường Nhật Bản http://www.jeef.or.jp/english/asia.html và tham khảo 2 file đính kèm (bằng Tiếng Anh) các hướng dẫn để tham gia chương trình

Mọi thắc mắc có thể gửi trực tiếp tới Kazue Tsukahara (Ms.), Hiroyuki Usuki (Mr.)
Japan Environmental Education Forum

Email: [email protected] 
URL:  http://www.jeef.or.jp/english/asia.html
------------
JEEF Launches the Young Environmental Leadership Program
To Foster Leaders Bridging between Japan and Asian Countries
http://www.jeef.or.jp/english/asia.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------
April, 2010 (Tokyo, Japan)- Japan Environmental Education Forum (JEEF - Tokyo, Japan, Chairperson: Shigeyuki Okajima) announces the launch of “JEEF Young Environmental Leadership Program.” It aims to foster young environmental leaders in a long run in Asia, where the countries are developing rapidly, by supporting their active environmental initiatives and to develop the network of young environmental leaders who could bridge Japan and other Asian countries.


In the first year of 2010, JEEF seek applications from undergraduate and graduate students as well as young businesspersons with less than 3 year working experiences under the age of 30 who currently reside in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam and Japan.


The main activities are (1) Participation in the First Youth Environmental Meeting in Vietnam in late August 2010, (2) Implementation of their own activities in each country from September to December (One excellent project per each country receives the grant of JPY 100,000-), (3) Participation in the Second Youth Environmental Meeting in Vietnam, in February, 2011 to report the results of their projects and activities.


The application period is from April 20 to June 6, 2010. For the details, please visit our website at http://www.jeef.or.jp/english/asia.html. This program is supported by “Projects to succeed and develop the basic philosophy of the EXPO 2005” of Global Industrial and Social Progress research Institute
(GISPRI).
-----------------------------------------------------------------------------------------------
For more information, please contact
Kazue Tsukahara (Ms.), Hiroyuki Usuki (Mr.)
Japan Environmental Education Forum
TEL: +81-3-3350-6770 FAX: +81-3-3350-7818
Email: [email protected]
URL:  http://www.jeef.or.jp/english/asia.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------
About Japan Environmental Education Forum (JEEF) 
http://www.jeef.or.jp/english/index.html
Non-governmental organization specialized in environmental education, founded in September, 1992.
Provides a variety of environmental education opportunities ranging from nature programs for kids to employee trainings, by collaborating with governmental bodies, NGO/NPOs, educators and researchers. Recently enhances environmental education in Asia.
 
Back
Bên trên