Chương trình phỏng vấn thành viên

Bạn có ủng hộ việc tổ chức chương trình này không?


  • Số lượng người bầu chọn
    54
  • Poll closed .
Anh Việt khởi động lại đi, vào năm học rồi.\:d/
 
Xin lỗi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi :-s Anh đang phải lo chuyển nhà, chuyển thành phố, cho anh thêm chút thời gian nhé, rồi bọn anh sẽ làm tiếp thật sôi nổi :D
 
Back
Bên trên