Còn chút gì để nhớ.

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Theo dòng thời gian, cái gì đến sẽ đến, nhưng giờ đây, khi chương trình đã trôi qua thì mọi người lại thấy tiếc nuối...
Thời gian trôi nhanh, một điều luôn luôn đúng mà chẳng ai làm khác được.

Một số mốc thời gian :
7.00 thành phần BTC chương trình đồng loạt bùng tiết.
8.30 đã lấy đuợc đĩa phóng sư của chương trình
9.00 đuợc nhìn thấy cái biển trường mới ( khóa 00-03 chúng ta tặng nhà trường thay cho tấm biển cũ rích ... )
10.00 mang biển vào tặng trường, đại diện là thầy Hiệu trượng
1.00 toàn bộ đèn lồng đã được thắp sáng .
11.30 chụp ảnh kỉ niệm với BGH + cái biển trường mới ..
12.00 treo biển mới lên
13.00 phông bắt đầu được trang trí, âm thanh và ánh sáng ... đã xong .
16.00 hoàn thành xong toàn bộ các dụng cụ, chuẩn bị cho trò chơi
17.30 phông đựơc dựng lên hoàn chỉnh ... mọi công việc chuẩn bị kết thúc.
18.30 bắt đầu chương trình
21.30 chương trình chính thức kết thúc.
<< ngoài ra còn rất nhiều các môc thời gian đáng nhớ khác ... trong suốt quá trình làm chương trình từ những ngày đầu của chương trình >> ....

Còn chút gì để nhớ là một chương trình chia tay của khối 12. Những bài viết bên lề, nhưng lời tâm sự, chuyện hậu trường được ghi lại ở
Còn chút gì để nhớ
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=6251

Còn Chút Gì Để Nhớ- Những Chân Dung
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=6261

VCD- Còn chút gì để nhớ.
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=6273
 
Back
Bên trên