Cách thi và tính điểm HSK?

Đào Thu Hà
(qiuhe143)

New Member
Chào mọi người, em/tớ/chị có câu hỏi muốn hỏi một chút. Có ai biết cách thi và tính điểm HSk như thế nào không? Tớ đang rất cần cái này, mặc dù đọc mấy quyển giáo trình rồi nhưng họ dịch khó hiểu quá, mà cũng không ghi rõ ràng là ntn, ai biết thì nói hộ tớ nhé! Cám ơn mọi người lắm! :)
@Trang: dạo này biến mất hút đâu roài, B-)
 
Cách tính điểm thi HSK sơ, trung cấp:​


I - Phạm vi tính điểm chung:

Số Cấp/ Phạm vi tính điểm
Cấp 1/ 78 ~ 114
Cấp 2/ 115 ~ 151
Cấp 3/ 152 ~ 188
Cấp 4/ 189 ~ 225
Cấp 5/ 226 ~ 262
Cấp 6/ 263 ~ 299
Cấp 7/ 300 ~ 336
Cấp 8/ 337 ~ 400​

II - Cách tính điểm riêng cho từng phần:

Số cấp/ 听力/ 语法/ 阅读/ 综合
Cấp 1/ 20 ~ 28/ 19 ~ 27/ 21 ~ 29/ 19 ~ 27
Cấp 2/ 29 ~ 37/ 28 ~ 36/ 30 ~ 38/ 28 ~ 36
Cấp 3/ 38 ~ 46/ 37 ~ 45/ 39 ~ 47/ 37 ~ 45
Cấp 4/ 47 ~ 55/ 46 ~ 54/ 48 ~ 56/ 46 ~ 54
Cấp 5/ 56 ~ 64/ 55 ~ 63/ 57 ~ 65/ 55 ~ 63
Cấp 6/ 65 ~ 73/ 64 ~ 72/ 66 ~ 74/ 64 ~ 72
Cấp 7/ 74 ~ 82/ 73 ~ 81/ 75 ~ 83/ 73 ~ 81
Cấp 8/ 83 ~ 100/ 82 ~ 100/ 84 ~ 100/ 82 ~ 100​

III - Số lượng câu hỏi/thời gian cho từng phần thi:

Những phần thi----- Số lượng câu hỏi / thời gian
听力理解 ---- 50 câu / 35 phút
语法结构---- 30 câu / 20 phút
阅读理解---- 50 câu / 60 phút
综合填空---- 40 câu / 30 phút
Tổng cộng---- 170 câu / 145 phút​

Đây là cách tính điểm thi HSK sơ, trung cấp. Tuy nhiên hết năm 2007, sang năm 2008, sẽ thay đổi cách thi. Ngoài việc có 4 phần như trên, chúng ta sẽ phải thi thêm 写作 hoặc 口语 ( tùy theo sự lựa chọn của mỗi người) . Cách tính điểm của kiểu thi mới này thì tớ không rõ ( vì tớ mới thi kiểu cũ chứ chưa thi kiểu mới này bao giờ). 写作 sẽ là viết một đoạn văn về một chủ đề nào đó tầm 400 chữ, còn 口语 có 2 phần: 1 là đọc 1 đoạn văn và 2 là nói về 1 chủ đề mà họ đưa ra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạ thế chị ơi, thi HSK thì dạng đề thi của nó như thế nào ạ?
 
ii - 语法结构
第一部分:51-60
51。他a和你身材b, 照你的号码c给他买就行d。
差不多

第二部分:61-80
61。我看, 恐怕_____你去才能请得动他
A。只要
B。只是
C。只有
D。只管

iii - 阅读理解
第一部分:81-100
81。你这么想我觉得太天真了
A。聪明
B。简单
C。诚实
D。认真

第二部分:101-130
101-103:
研究人员对北京青少年使用计算机与互联网的最新调查结果是:43%的北京青少年家中拥有计算机。
在北京人家里, 计算机使用最多的是青少年学生, 其实是父亲, 再次是母亲。 调查表明, 能够在学校里上计算机课的青少年达76%。
北京青少年使用互联网做得最多的是与朋友通信, 传送照片和与国内外的伙伴交朋友等具有交流功能的事情。
有人担心互联网会把青少年封闭起来, 但调查发现, 接触互联网后, 他们与朋友的接触增加了, 也没有影响他们的娱乐活动。

101。北京人家庭中用计算机最少的是什么人?
A。母亲
B。父亲
C。没想到
D。青少年学生

102。北京青少年上网做得最多的事情不包含什么?
A。交往友
B。传送照片
C。查找资料
D。发电子邮件

103。下面哪句话符合青少年接触互联网后的实际情况?
A。把自己封闭起来
B。不影响娱乐活动
C。跟朋友接触减少
D。减少了娱乐活动

iv - 综合填空:
第一部分:131-154
131-134:
昨天上午, 200多位单身老年人131子女的陪伴不来到天津的二工人文化宫, 。。。
131。 A。在 B。正 C。为 D。当

第二部分:155-170
155-159:
天久前, 笔155接待了八位日本来客。。。
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên