Các đơn đăng ký qua Email

*Họ và Tên: Vu hoang yen
*Lớp – Khóa (VD: Toán1 85-88):anh 2 02-05
Trường cấp 3 (VD: Hà Nội-Amsterdam):hanoi-amsterdam
Nghề nghiệp hiện tại: hoc sinh
Nơi công tác/học tập hiện tại: hanoi-amsterdam high school
Địa chỉ: 383 truong chinh –thanh xuan-hn
*Thành phố: ha noi
Tiểu bang:
*Nước cư trú hiện tại: viet nam
Mã vùng:
Điện thoại: 8535640
Mã số điện thoại:
Fax:
*Email:[email protected]
 
- Ho ten: TRAN THAI SON
- Lop - Khoa cap 3: ANH4 97-00
- Nghe nghiep: SINH VIEN
- Noi cong tac/hoc tap hien tai: FTU
- Email: [email protected]
- Dien thoai: 8314119
- Dia chi lien lac: P60 - B1 - TT Thanh Cong, Ba Dinh, HN
- Cac thong tin khac


đơn đăng ký đã hợp lệ

^_^

!c,
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
ai da`,em type cai mail nay dang ki, dang ki luon ho cho may dua hoc cung lop luon vi chung no ko co dieu kien nha'.
Phan chung :
Lop : T2
Khoa : 96-99
Noi cong tac hien tai : Viet Nam
Email : dai dien cho ca lop bang box nay

Phan rieng :
-Ho ten : Ng Cong Dung
Fone : 7564247
-Ho ten : Ng Viet Dung
Fone : 7446677
-Ho ten : Le Quoc Cuong
Fone : 5726569
-Ho ten : Ng Hong Phong
Fone : 8574544
-Ho ten : Pham Hoang Giang
Fone : 6363437


<đơn đăng ký không đầy đủ - CHƯA ĐƯA VÀO DANH SÁCH XÉT DUYỆT>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*Họ và Tên: LÊ THỊ XUÂN YẾN
*Lớp – Khóa (VD: Toán1 85-88): ANH 96-99
Trường cấp 3 (VD: Hà Nội- Amsterdam):HÀ NỘI -AMSTERDAM
Nghề nghiệp hiện tại:
Nơi công tác/học tập hiện tại: ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 12 P25 TẬP THỂ TRƯƠNG ĐỊNH – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI
*Thành phố: HÀ NỘI
*Nước cư trú hiện tại: VIỆT NAM
*Email: [email protected]
 
ho ten: Pham. Thanh` Dat.
Lop: Hoa' sang' khoa' 88-91, PTTH Hanoi-amsterdam
Nghe NGhiep: Chuyen vien tin hoc
Noi cong tac: Trung ta^m Tho^ng' Ke^ tin hoc. Ha`ng Kho^ng, toa` nha` Airimex, 100 nguyen van cu*`, Gia La^m, Ha` Noi.
Email : [email protected]
so dien thoai : 0904120234
Dia chi lien lac: Pham. Tha`nh Dat., Phong` He^.
Tho^ng' U*ng' DUng., Trung ta^m tho^'ng ke^ va` Tin hoc., 100 Nguyen van cu*`. Gia la^m, Ha` No^i, Vie^t Nam.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*Họ và Tên: _______ĐỖ KIM NGÂN____________________
*Lớp – Khóa (VD: Toán1 85-88): ___ANH1 96-99___________________________
Trường cấp 3 (VD: Hà Nội- Amsterdam): ____HÀ NỘI - AMSTERDAM_______________
Nghề nghiệp hiện tại: _______:)________________________________
Nơi công tác/học tập hiện tại: _______:)________________________________
Địa chỉ: _________________________________________
*Thành phố: _____Ha Noi______________________________
Tiểu bang: _________________________________________
*Nước cư trú hiện tại: ___Số 80 Ngõ 97 Phố Thái Thịnh, Hà Nội_______
Mã vùng: ________04______________________________
Điện thoại: __8532015 - 0912377530_______________
Mã số điện thoại: _________________
Fax: _________________
*Email: [email protected], [email protected]
 
Ho ten: Vu Ha Van

Lop: Toan, Khoa 1985-1986. Thay chu nhiem: Vu Xuan Mai.
Nghe nghiep: Professor.
Noi cong tac: Dai hoc California, San Diego (UCSD, La Jolla, CA, USA).

email: [email protected]

Dien thoai: 858-534-2634.
Dia chi lien lac: Department of Mathematics, UCSD, 9500 Gilman Drive, La Jolla, CA 92093-0112, USA.

Website:
http://www.math.ucsd.edu/~vanvu/

Toi se o Hanoi tu 15/12/03 den 25/1/04. Hy vong se du duoc Dh. Cam on nhieu.

Van.

<ĐÃ ĐĂNG KÝ ONLINE>
 
Kinh chao ban to chuc !
Day la don dang ky cua toi, hi vong toi se duoc tham gia "HAO- Ngay ve 2004" :
- Ho ten: Nguyen Quang minh
- Lop: Toan 1
- Khoa cap ba: 1994-1997
- Nghe nghiep: hoc vien cao hoc
- Noi hoc tap hien tai: Dai hoc bach Khoa Ha Noi
- Email: [email protected]
- Dien thoai: 04.8682592/0904206464
- Dia chi lien lac: P311-K3 TT DHBKHNNhận đơn ngày 1/12/2003
 
*Họ và Tên: ________Nguyễn Hải Âu____________________
*Lớp – Khóa (VD: Toán1 85-88): _________Lý2 87-90________________________
Trường cấp 3 (VD: Hà Nội- Amsterdam): _________Hà Nội - Amsterdam_______________
Nghề nghiệp hiện tại: _________Thạc sỹ Kinh tế Năng lượng_________
Nơi công tác/học tập hiện tại: _________PETROVIETNAM________________
Địa chỉ: _________68B Trần Hưng Đạo_______________
*Thành phố: ____________Hà Nội_______________________
Tiểu bang: _________________________________________
*Nước cư trú hiện tại: ____________Việt Nam_____________________
Mã vùng: _____________84__________________________
Điện thoại: _______________0913014276________________
Mã số điện thoại: ____04______________________
Fax: ____(04) 8220376_____________
*Email: [email protected]


đơn gửi ngày 4/12
 
<7/12/2003>

- Ho ten: Phan Van Hung
- Lop: Ly
- Khoa cap ba: 88-91
- Nghe nghiep: ky su
- Noi hoc tap hien tai: xa hoi
- Email: [email protected]
- Dien thoai: 0904108088
- Dia chi lien lac: 81 Tue Tinh, Ha Noi
 
1. - Họ tên: Hoa`ng Thu* Trang
- Lớp - Khóa cấp 3: Anh 1 khoa 96-99
- Nghề nghiệp: sinh vien
- Nơi công tác/học tập hiện tại: Dai hoc Ngoai Thuong
- Email: [email protected] or [email protected]
- Điện thoại: 0903206598
- Địa chỉ liên lạc: 53 Tran Phu - Hanoi
- Các thông tin khác
 
8/12/2003

2. - Họ tên: Hoa`ng Thi Minh Ho^`ng
- Lớp - Khóa cấp 3: Nga 86-89
- Nghề nghiệp: Communications Manager
- Nơi công tác/học tập hiện tại: WWF
- Email: [email protected]
- Điện thoại: 0903403686
- Địa chỉ liên lạc: 53 Tran Phu - Hanoi
- Các thông tin khác

( 2 chi em nha` nay xin 4 suat co duoc ko ah?)
 
*Họ và Tên: NGUYỄN THỊ MAI HOA
*Lớp – Khóa: VĂN 95-98
Trường cấp 3: HÀ NỘI - AMSTERDAM
Nghề nghiệp hiện tại: KẾ TOÁN
Nơi công tác: TRUNG TÂM GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI -
CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC.
Địa chỉ: SỐ 5-NGÕ 46-ĐƯỜNG NGHUYỄN TRÃI-
THANH XUÂN-HÀ NỘI
*Thành phố: HÀNỘI
Tiểu bang:
*Nước cư trú hiện tại: VIỆT NAM
*Email: [email protected]
Cựu học sinh Ams
 
*Họ và Tên: TRẦN THU HÀ
*Lớp – Khóa: TOÁN1 91-94
Trường cấp 3: HÀ NỘI - AMSTERDAM
Nghề nghiệp hiện tại: GIÁO VIÊN
Nơi công tác: TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT XÂY DỰNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 69 HÀNG THIẾC-HÀ NỘI
*Thành phố: HÀNỘI
Tiểu bang:
*Nước cư trú hiện tại: VIỆT NAM
*Email: [email protected]

Cựu học sinh Ams
 
*Họ và Tên: NGUYỄN THỊ HA THANH
*Lớp – Khóa: VĂN 95-98
Trường cấp 3: HÀ NỘI - AMSTERDAM
Nghề nghiệp hiện tại: KẾ TOÁN
Nơi công tác: CÔNG TY VẠN AN.
Địa chỉ:
*Thành phố: HÀNỘI
Tiểu bang:
*Nước cư trú hiện tại: VIỆT NAM
Mã vùng: _________________________________________
Điện thoại: _________________
Mã số điện thoại: _________________
Fax: _________________
*Email: [email protected]

Cựu học sinh Ams
 
<gửi đơn: 11/12/2003>

*Họ và Tên: PHẠM QUANG NGỌC
*Lớp – Khóa (VD: Toán1 85-88): LÝ1 97-00
Trường cấp 3 (VD: Hà Nội- Amsterdam): HÀ NỘI - AMSTERDAM
Nghề nghiệp hiện tại: SINH VIÊN
Nơi công tác/học tập hiện tại: ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Địa chỉ: Q4 TẬP THỂ BỘ Y TẾ
138A GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH
*Thành phố: HÀ NỘI
Tiểu bang: _________________________________________
*Nước cư trú hiện tại: VIỆT NAM
Mã vùng: VMXX0006
Điện thoại: 8460989
Mã số điện thoại: 04
Fax: _________________
*Email: [email protected]
 
Ho ten: Nguyen Hong Nga
Lop : 12A1
Khoa: 01-04
Nghe nghiep: hoc sinh
Noi cong tac hoc tap hien tai: Truong Hanoi-amsterdam
Email: [email protected]
Dien thoai: 844 8463549
Dia chi lien lac: So 14-210/41/11 Doi Can, Ha Noi.
 
H? tên : Ð?ng Thu Trang
- L?p Toán1- Khóa 00/03

- Ngh? nghi?p: Sinh viên
- Noi công tác/h?c t?p hi?n t?i: Ð?i h?c Y Hà N?i
- Email: [email protected]
- Ði?n tho?i: 0913556200
- Ð?a ch? liên l?c; C?u Gi?y. Hà N?i


<Đơn đăng ký KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC>
 
Back
Bên trên