[Album] Người phụ trách Album của từng lớp!

Nguyễn Minh Trung
(Nguyen Minh Trung)

New Member
Mai Thanh Hà đã viết:
Chào các bạn

Bộ sưu tập tranh ảnh của H-A-O
được mở ra dành cho tất cả các các lớp, và các hoạt động chung của H-A-O, cũng như của trường.

Mời các bạn ghé thăm mục Tranh Ảnh, bạn có thể tìm được những bức ảnh thú vị của lớp, hay bạn bè mình: http://www.hn-ams.org/album/

Các thành viên chính thức có thể gửi ảnh vào album của lớp mình, trong phần Tranh Ảnh.

Bạn chỉ cần truy cập vào album bằng account của bạn, chọn album của lớp bạn, và click vào "GỬI ẢNH" trong album đó, là bạn có thể chia sẻ những bức ảnh của mình với bạn bè.

Xem thêm hướng dẫn làm thế nào để đưa ảnh lên H-A-O trong bài viết:
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=3037

Nếu lớp bạn chưa có album riêng trong Bộ sưu tập tranh ảnh của H-A-O, bạn có thể yêu cầu mở album cho lớp mình. Yêu cầu được gửi tới địa chỉ [email protected] để xem xét.

Đối với mỗi album của lớp, mỗi lớp có thể đề cử một (hoặc hai) thành viên của lớp đứng ra phụ trách album của lớp mình. Người phụ trách có thể tự xét duyệt các ảnh được gửi vào album của lớp, kiểm tra chất lượng và loại bỏ các ảnh không phù hợp, tuân theo quy định chung của H-A-O.

Đồng thời, mỗi album có giới hạn là 300 ảnh. Nếu album đã đầy, người phụ trách album của lớp cần xem xét và xóa bớt ảnh không cần thiết để có thể tiếp tục đưa thêm ảnh mới. Chính sách và điều kiện để tăng thêm giới hạn số lượng ảnh sẽ được xem xét sau.

Để trở thành người phụ trách album của lớp, xin bạn trả lời trực tiếp trong topic sau:

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=31548
Xin cảm ơn.
 
Back
Bên trên