Ai thích mèo thì vào, không thích thì đi ra

mèo nhà mình mới đẻ 4 con
ko bít nó lớn thì cho ai đây
để ở nhà nó phá hết
 
Back
Bên trên