Absolument a voirrr!

[wma]http://www.dailymotion.com/swf/k2OpjozDCoLpnIk5uA&related=1[/wma]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc,anh này có tên giống ông Hoàng pit dạy toán lớp em.
 
Back
Bên trên