Đề thi kiểm tra Chất lượng_CHV

Vũ Bích Ngọc
(keongot244)

New Member
Môn Lịch sử

Câu 1:(1,5) Phong trào giải phóng của nhấn dân Ấn Độ đã diễn ra như thế nào từ sau chiến tranh thế giới 2?

Câu 2 1,5d) Những chính sách cải cách dân chủ ở Nhật Bản và tác động của nó đối với NHật Bản?

Câu 3 (1d) Những hoàn cảnh tác động đến phong trào yêu nước cách mang Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX?

Câu 4: Nội dung cơ bản của tác phẩm " Đường cách mệnh"(2d)

Câu 5 Hãy lập bảng so sánh phong trào cách mạng 1930 -1931 và phong trào 1936-1939 dựa theo những nội dung sau : Mục tiêu, lực lượng ,hình thức và phương pháp đấu tranh , kết quả ý nghĩa? (1d)

Câu 6 Hoàn cảnh lịch sử,sự ra đời , của nứoc Việt Nam dân chủ cộng hòa và nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập .

NXC: Nhìn chung đề kô khó nhưng dài quá. Mình viết liền 3h kô dám thở tí nào mới kịp .NHìn chung bài này gọi là thành công cũng được mà kô thành công cũng được :))
 
Xin hỏi đây là đề thi Lịch sử lớp mấy? và trường Chuyên Hùng Vương mà bạn học là thuộc tỉnh nào?
 
@ Hiếu: Đây là đề lớp 12 cậu ạ!

Môn Văn.:
Câu 1: Anh( chị) hãy giải thích tại sao Nam Cao lại đặt tên cho sáng tác của ông viết về người trí thức tiểu tư sản trước CÁch mạng là " Đời thừa"
Câu 2: Vẻ đẹp con người Kinh Bắc qua đoạn thơ:
Ai về bên kia sông Đuống
Có nhớ từng khuôn mặt búp sen
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng​
Câu 3: Phân tích hình tượng nhân vật Hoàng đế trong truyện ngắn "Vi hành" của Nguyễn Ái Quốc
 
Back
Bên trên