Đề thi chuyên Hóa - ĐHQGHN - 2005

Đan Khánh Phượng
(chili)

New Member
Câu I:

Trong phòng thí nghiệm có 7 bình thủy tinh không màu bị mất nhãn, mỗi bình đựng một chất khí hoặc một chất lỏng sau đây: metan, etilen, benzen, khí cacbonic, khí sunfuro, rượu etylic, axit axetic. Chỉ được dung thêm nước, nước vôi trong, nước brôm, đã vôi; hãy cho biết phương pháp nhận ra từng chất. Viết các phương trình phản ứng (nếu có).

Câu II:

Các hợp chất hữu cơ A,B,C,D (chứa các nguyên tố C, H, O), trong đó khối lượng mol của A bằng 180g. Cho A tác dụng với oxit kim loại R2O trong dung dịch NH3 tạo ra kim loại R. Cho A chuyển hóa theo sơ đồ:

A ----> B

B ----> C​

+B
C ----> D​

Hãy chọn các chất thích hợp để viết các phương trình phản ứng.

Câu III:

Có một loại oleum X trong đó SO3 chiếm 71% theo khối lượng. Lấy a gam X hòa tan vào b gam dung dịch H2SO4 c% được dung dịch Y có nồng độ d%. Lập biểu thức tính d theo a, b, c.

Câu IV:

E là oxit kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa x gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chẩt rắn còn lại trong ống sứ là y gam. Hòa tan hết y gam này vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch F và khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch F thu được 3,7x gam muối G. Gỉa thiết hiệu suất các phản ứng là 100%.
Xác định công thức của E, G. Tính thể tích NO (đktc) theo x, y.

Câu V:

Cho hỗn hợp Z gồm 2 chất hữu cơ L, M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 4 fam NAOH tạo ra hỗn hợp 2 muối R1COONa, R2COONa và một rượu R’OH (trong đó R1, R2, R’ chỉ chứa cacbon, hyđro, R2 = R1 + R’). Tách lấy toàn bộ rượu rồi cho tác dụng hết với Na, thu được 1,12 lít H2 (đktc).
Mặt khác, cho 5,14 gam Z tác dụng với một lượng vừa đủ NaOH thu được 4,42 gam muối; còn để đốt cháy hết 15,42 gam Z cần dùng 21,168 lít O2 (đktc) tạo được 11,34 gam H2O.
Xác định công thức các chất L, M và % khối lượng của chúng trong hỗn hợp Z.

Câu VI:

Cho 2,8 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm 2 anken có khối lượng mol hơn kém nhau 14 gam tác dụng với H2O, rồi tách lấy toàn bộ rượu tạo thành. Chia hỗn hợp rượu thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng hết với Na tạo 420 ml H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được CO2 và H2O, trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 1,925 gam.
1) Tìm công thức của các anken và rượu.
2) Biết rằng 1 lít hỗn hợp anken ban đầu nặng gấp 18,2 lần 1 lít H2 đo ở cùng điều kiện, tính hiệu suất phản ứng hợp nước của mỗi anken.


Cho:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27
S = 32; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137
 
Dạ thế cho em hỏi,đề của lớp mấy đây ạ.Có phải đề thi tuyển sinh vào chuyên Hóa ĐHQG-HN không ạ.
 
Đề thi vào trường đấy ạ :)
Nói chung thì cũng bình thường... Chẳng khó lắm :)
 
Đề chuyên mà, thi vào lớp 10 thôi nhưng phần vô cơ cũng khó gần bằng thi ĐH.
 
Đã gọi là đề tuyển sinh mà.
Yêu cầu bạn nào có giải hoặc đáp án chấm thì post lên luôn nhé. Chứ ngồi ngâm cái này vừa mất thời gian mà chưa chắc có hiệu quả.
 
Hóa thi vào 10 khủng thế @-) đến h vẫn k giải đc hết :"> đúg như lời a Lộc nói :| vô cơ khó ngag thi Đại học :-ss

chẳg bù cho đề tuyển sinh Lý :| kiến thức chẳng ngoài là bao :|
 
de thi vao 10 hay ma.Vao roi cha thay gi hay hon de vao 10 moi dau chu :)).Thik nhat 2 bai cuoi :X
 
đề thi hóa TỔng hợp khó ghê gớm, may mà mình ko thi Hóa...
 
Back
Bên trên