cuộc sống du học

  1. A

    Thông tin chung về Du học Mĩ

    Topic dành cho thảo luận chung về du học Mỹ. Trước khi đặt câu hỏi, các bạn nên tham khảo những chủ để rất quan trọng và bổ ích sau đồng thời đọc kỹ bài viết ở dưới, những câu hỏi cụ thể hơn các bạn có thể email mình tại địa chỉ [email protected] . Thành công trong việc tìm hiểu Mỹ phụ thuộc...
  2. S

    Thông tin du học Chuyện post lại

    Câu chuyện này là vô tình đọc được của một anh bạn bên Áo viết, thấy hay hay và đúng tâm trạng dân đi học nên post lên đây. Một thoáng hư ảo... Cuộc sống đã đưược lên lịch kỹ lưỡng. Bạn không có nhiều thời gian để mà tư lự nữa. Hãy lấy ví dụ là thằng tớ đây. Này nhé, buổi sáng mở mắt ra, nháo...
Back
Bên trên