Manhkivzh7

I am n0Th1nG

pokemon
Địa chỉ
US
Họ & Tên
Đào Đức Mạnh
Giới tính
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2010
Khoá
07-10
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
học sinh
Thành phố
Hà Nội
Mã vùng
04
Địa chỉ cơ quan/ trường học
Hà Nội-Amsterdam
Trường học cấp 2
Hà Nội-Amsterdam
Năm tốt nghiệp cấp 2
2007
Danh hiệu cá nhân
Waiting for changes....
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

Another winter day
Has come and gone away
And even Paris and Rome
And I wanna go home
I miss you, you know:-<

Người theo dõi

Back
Bên trên